Svi kursevi

SVI TERMINI POPUNJENI

Kurs WEB programiranja

Postanite kreator sajtova uz osnove web programiranja i napredne tehnike radeći na realnim projektima.

SVI TERMINI POPUNJENI

Kurs JAVA programiranja

Kurs Java programiranja obuhvata intenzivnu školu Jave i praktičan rad na razvoju softverskog rešenja koristeći programski jezik Java

SVI TERMINI POPUNJENI

iOS kurs

Na ovom kursu će te naučiti izradu aplikacija za sve iOS uređaje, rad u razvojnom okruženju Xcode i programske jezike Objective-C i Swift.

SVI TERMINI POPUNJENI

Android kurs

Naučite da razvijate aplikacije širokog spektra u programskom jeziku Java i razvojnom okruženju Eclipse i AndroidStudio.

SVI TERMINI POPUNJENI

Frontend kurs

Praktičnim radom naučite HTML i CSS, Bootstrap framework, JavaScript, jQuery, AJAX i Wordpress.

SVI TERMINI POPUNJENI

Software QA kurs (TESTER)

Radom u Jira i Redmine, sa GUI komponentama i Junit-om, naučite manuelno i automatsko testiranje, Selenium WebDriver, Javu i MySQL

SVI TERMINI POPUNJENI

Kurs digitalnog marketinga

Kompletna obuka i vodič kroz digitalni marketing, steknite neophodna znanja i praktična iskustva za planiranje marketinških kampanja i njihovo vođenje.

SVI TERMINI POPUNJENI

Kurs C# & .NET programiranja

Kurs C# & .NET programiranja vam nudi savršen koncept obrazovanja i praktične obuke koja vam je potrebna da postanete uspešan C# i .NET programer

SVI TERMINI POPUNJENI

Grafički dizajn

Kreirajte grafiku za web i print korišćenjem programa Photoshop, Illustrator, InDesign i sve više popularnog Sketch.