Svi kursevi

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

iOS kurs

Na ovom kursu će te naučiti izradu mobilnih aplikacija za sve iOS uređaje, rad u razvojnom okruženju Xcode i programski jezik SWIFT

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Java Script & React.js kurs

Kompletan kurs Front-End tehnologija koji će vas 100% spremiti za poziciju Front-End programera. Naučite trenutno najpopularniji Java Script Framework React.js

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Kurs digitalnog marketinga

Kompletna obuka i vodič kroz digitalni marketing, steknite neophodna znanja i praktična iskustva za planiranje marketinških kampanja i njihovo vođenje.

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Kurs WEB programiranja

Postanite kreator sajtova uz osnove web programiranja i napredne tehnike radeći na realnim projektima.

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Kurs JAVA programiranja

Kurs Java programiranja obuhvata intenzivnu školu Jave i praktičan rad na razvoju softverskog rešenja koristeći programski jezik Java

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Android kurs

Naučite da razvijate aplikacije širokog spektra u programskom jeziku Java i razvojnom okruženju Eclipse i AndroidStudio.

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Frontend kurs

Praktičnim radom naučite HTML i CSS, Bootstrap framework, JavaScript, jQuery, AJAX i Wordpress.

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Software QA kurs (TESTER)

Radom u Jira i Redmine, sa GUI komponentama i Junit-om, naučite manuelno i automatsko testiranje, Selenium WebDriver, Javu i MySQL

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Grafički dizajn

Kreirajte grafiku za web i print korišćenjem programa Photoshop, Illustrator, InDesign i sve više popularnog Sketch.

SLEDEĆI UPIS SEPTEMBAR 2019

Kurs C# & .NET programiranja

Kurs C# & .NET programiranja vam nudi savršen koncept obrazovanja i praktične obuke koja vam je potrebna da postanete uspešan C# i .NET programer