Online kursevi
Pronađi svoj kurs
Cubes School
Podrška
5.0

Online kurs Web programiranje – PHP Laravel

Intenzivni kurs Web programiranja, koji obuhvata kompletno učenje programskog jezika PHP, kao i Laravel framework-a

PHP HTML CSS JavaScript SQL Baze podataka REST api OOP MySQL
php course icon
notebook
207 lekcija
tv
99h snimljenog materijala
question
Besplatne konsultacije
clock
Pristup: 1 godina
Ikonica telefon
Pristup sa mobilnog telefona
sertifikat
Sertifikat

O kursu

Na PHP online kursu temeljno ćete savladati  programski jezik PHP, jedan od najpopularnijih programskih jezika u Backend programiranju. Takođe, naučićete Laravel PHP framework koji je veoma popularan.  Poznavanje Laravel-a naše polaznike čine konkuretnijim na IT tržištu, zbog velike potražnje za programerima koji poznaju ovaj framework.

Cena i trajanje

1.400 €

Cena za plaćanje na rate, sa uključenim PDV-om

1.190 €

Cena za plaćanje u celosti, sa uključenim PDV-om

Rata od 116 €

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata, bez kamate

1 godina

Pristupa platformi sa video lekcijama

cubes box
cubes box
cubes box

Šta se uči na kursu Web programiranje?

Frontend – HTML, CSS i JavaScript

Online kurs Web programiranje u Cubes IT školi obuhvata kompletan web razvoj. Uvodni deo je baziran na Frontend tehnologijama, što polaznicima bez tehničkog predznanja omogućava da na jednostavan način shvate koncepte web razvoja. Počinje od osnova, HTML-a i CSS-a, zatim sa uvodom u programiranje, kroz JavaScript i JavaScript biblioteku jQuery.

PHP online

Nakon Frontend dela, prelazi se na programski jezik PHP jedan od najpopularnijih serverskih jezika koji se koristi za pravljenje dinamičkih web sajtova. Nakon uvodnih lekcija o PHP-u, uči se njegova integracija sa HTML-om, kroz niz jasno fokusiranih i lekcija jednostavnih za učenje.

Baze podataka

Uz savladan PHP, uče se baze podataka, što je vrlo važno za web development obuku. Na kursu se radi MySQL sistem za upravljanje bazama podataka – kreiranje baza podataka, relacije između tabela, tipovi tabela, indeksiranje tabela. Uči se SQL, namenjen za upravljanje podacima u relacionim bazama podataka.

Objektno orijentisano programiranje (OOP)

Nakon završenog ovog dela kursa, polaznici su stekli čvrste osnove kako bi prešli na objektno-orijentisano programiranje – koje predstavlja savremene tehnike razvoja softvera i  najbitniji deo obuke. Zato je potrebno njemu posvetiti puno pažnje.

Laravel framework

Na poslednjem delu kursa učite  PHP Laravel Framework. Laravel je moćan PHP framework koji olakšava izradu modernih i skalabilnih web aplikacija. Kroz ovaj deo kursa, polaznici će naučiti kako da efikasno koriste njegove funkcionalnosti za brzo razvijanje kompleksnih sistema. Laravel pruža elegantnu i intuitivnu sintaksu, kao i bogat set alata koji olakšavaju proces razvoja.

Praktičan rad i pojekti

Znamo koliko je praksa važna i zbog toga je JavaScript kurs baziran na praktičnom radu, omogućavajući polaznicima da steknu znanje kroz vežbe, domaće zadatke i projekte. Kroz ove aktivnosti polaznici će imati priliku da primene koncepte i tehnologije koje su savladali tokom predavanja, što će im omogućiti da razviju praktične veštine neophodne za uspešan rad u industriji razvoja softvera. Na kraju kursa svaki polaznik će imati priliku da primeni svoje znanje u sveobuhvatnom finalnom projektu, koji će predstavljati integraciju svih naučenih veština i koncepta.

Česta pitanja

Da li je potrebno predznanje za PHP online kurs?

Kurs ne zahteva predznanje. Koncept kursa je takav da se prvo uče osnove programiranja, zatim se ide prema višim nivoima znanja do naprednih znanja koja su sva pokrivena praktičnim radom. Na ovaj način polaznici svih nivoa obrazovanja i različitih oblasti mogu da se prijave na kurs. Ali je bitno naglasiti da je neophodno uložiti mnogo truda i vežbe kako bi se kurs uspešno savladao.

Težina kursa: težina kursa 5/6

Da li tokom kursa imam podršku u učenju? 

U okviru svake lekcije na raspolaganju vam je online diskusija, za sva vaša pitanja i nejasnoće vezane za lekciju. Tu možete komunicirati sa drugim polaznicima, a naši predavači će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Pored toga, u svakom trenutku možete pisati predavačima na mail, a ako je potrebno i zakazati konsultacije sa predavačima u našim prostorijama ili preko neke od online platformi.

Na kojim pozicijama mogu da se zaposlim nakon kursa?

Nakon uspešnog završetka kursa Web programiranja, polaznici će imati priliku da konkurišu za različite pozicije u oblasti web razvoja i informacionih tehnologija. Neki od potencijalnih radnih pozicija koje mogu da obuhvate polaznici ovog kursa su: PHP Developer, Laravel Developer, Backend Developer, Full-Stack Developer, Web Developer, Software Engineer, Web Application Developer, itd. Ovaj kurs pruža temeljno znanje i veštine potrebne za uspešnu karijeru u industriji web razvoja.

Kako u Cubes školi verujemo u važnost prakse, odlučili smo da našim polaznicima pružimo mogućnost sticanja praktičnog iskustva direktno u našoj kompaniji. Možeš pogledati više na stranici Praksa.

Pogledaj sva Česta pitanja.

Kontakt

Budite slobodni da nas kontaktirate, za vas smo uvek dostupni:

Telefoni: 066/659-65-12 i 064/64-178-29
Viber: +381 66 6596512
WhatsApp: +381 66 6596512
Email: school@cubes.rs

Ocene polaznika kursa

Odlican kurs, ima optimalan odnos utrošenog vremena i znanja dobijenog na kursu

's testimonial

David Živković

Sve objašnjeno od pocetka do kraja, jasno i polako, bez žurenja. Svaka cast predavacu i skoli za sadrzaj.

's testimonial

Andraš Fodor

Predavači

Aleksandar Stanojević

Aleksandar Stanojević

Aleksandar, inženjer računarske tehnike i informatike i bivši oficir Vojske Srbije, programiranjem se bavi još od 2008. godine. Nakon fakulteta postaje deo Ministrastva Odbrane i radi na razvoju informacionih sistema, a potom je bio deo tima kompanije Performance Technologies. Od 2015. godine prelazi u Cubes i radi na poziciji Web Team lead i kao predavač na Backend PHP kursu i drugim kursevima na kome se izučavaju Backend tehnologije. Red, rad i disciplina je parola kojom se često vodi, a upravo to savetuje i svima koji razmišljaju da započnu učenje programiranja: “Svi mi mozemo postati programeri, samo zavisi da li smo istrajni ili ne. Na osnovu ulaznih testova nasih polaznika i krajnjih rezultata, uvideli smo da je logika (intelekt) 30 do 50%, dok je preostalih 50-70% rad, rad i samo rad. Rad na kursu je ključni činilac uspeha.”

Pročitaj više
Aleksandar Dimić

Aleksandar
Dimić

Aleksandar, dipl. inž. računarske tehnike, završio je Vojnu akademiju 2008. godine i od tada se posvećeno bavi IT-em. Nakon 6 godina provedenih u Ministarstvu Odbrane nastavlja karijeru u firmi PS Tech (današnja Endava), odakle odlazi u kompaniju Telenor. Sa širokim spektrom znanja u razvoju softwera, web developmenta i informacionih tehnologija od 2015. godine zaposlen je u Cubes d.o.o. kao CTO i predavač u Cubes IT centru. Predavač koji poseduje i znanje i iskustvo, čiji je cilj da obuči polaznike u tehnologiji primenljivoj u IT industriji.

Pročitaj više

Plan i program

Uvod

- WEB - How it works

- Working environment - LINUX

- Working environment - Mac OS X

- Working environment - WINDOWS

HTML

- Introduction to HTML

- Working with Typography

- Typography - CHALLANGE

- Typography - SOLUTION

- Working with MULTIMEDIA

- Multimedia - CHALLENGE

- Multimedia - SOLUTION

- Working with LINKS

- Links - CHALLENGE

- Links - SOLUTION

- Working with LISTS

- Lists - CHALLENGE

- Lists - SOLUTION

- Working with TABLES

- Tables - CHALLENGE

- Tables - SOLUTION

- Working with FORMS

- Form - CHALLENGE

- Form - SOLUTION

- HTML 5 - Structuring content

- HTML 5 - Structuring content - CHALLENGE

- HTML 5 - Structuring content - SOLUTION

- HTML - FINAL HOMEWORK

Designer Tool

- Figma - Manual

CSS

- CSS Introduction - linking to HTML

- CSS Debug tool

- CSS selectors, pseudo-class and pseudo elements

- CSS selectors and pseudo class - PRACTICE

- CSS - Working with tipography

- CSS - Working with fonts

- CSS Typography + Fonts CHALLENGE

- CSS Typography + Fonts SOLUTION

- CSS - Colors

- CSS - BOX model

- CSS - Display property

- CSS - Float property

- CSS - Images and Backgrounds

- Display + Float practice

- CSS - Display + Float CHALLENGE

- CSS - Display + Float SOLUTION

- CSS - Position property

- CSS - Position practice

- CSS Position - CHALLENGE

- CSS Position - SOLUTION

- CSS - Flex

- CSS Flex - PRACTICE

- CSS - Styling list

-CSS - Styling table

- CSS - Styling form

- CSS - Styling form CHALLENGE

- CSS - Styling form SOLUTION

- CSS - Animation

- HTML + CSS Project

- HTML + CSS Homework

JavaScript

- javaScript Introduction

- javaScript - Variables

- javaScript - Data Types

- javaScript - Operators

- javaScript - DOM (Document Object Model)

- javaScript - Events

- javaScript - Conditions (IF ELSE)

- javaScript - if else CHALLENGE

- javaScript - if else SOLUTIONS

- javaScript - SWITCH

- javaScript - FUNCTIONS

- javaScript - Anonymous and Self Invoking function

- javaScript - function CHALLENGE

- javaScript - function SOLUTION

- javaScript - String and string methods

- javaScript - string practice

- javaScript - string CHALLENGE

- javaScript - string SOLUTION

- javaScript - number and number methods

- javaScript - number practice

- javaScript - number CHALLENGE

- javaScript - number SOLUTIONS

- javaScript - array and methods

- javaScript - Loop

- javascript - Array and Loop Challenge

- javascript - Array and Loop Solution

- javaScript - PROMPT and CONFIRMATION

- javaScript - setTimeout, setInterval

- javaScript - OBJECTS

- javaScript - Final Project

- javaScript - Homework

JQuery

- jQuery Introduction

- jQuery - selectors, get, set

- jQuery events

- jQuery - DOM manipulation

- jQuery - show / hide

- jQuery - class manipulation

- jQuery - traversing

- jQuery - dimensions

- jQuery practice

- jQuery Ajax

- jQuery Plugins - Slider

- jQuery Plugins - Carousel

- jQuery Plugins - Gallery

- jQuery Plugin - Validator

- jQuery Next Steps

- jQuery Project - Finish Sunglassess Project

CLI & GIT

- GIT - Command Line Interface

- GIT - Version Control System

- GIT - SUNGLASSES

Database MySQL

- SQL Introduction

- SQL CREATE and DROP Database

- SQL CREATE and DELETE tables

- SQL CREATE Tables CHALLENGE

- SQL CREATE Tables SOLUTIONS

- SQL INSERT data into table

- SQL INSERT data INTO table CHALLENGE

- SQL INSERT insert data INTO table SOLUTION

- SQL EXPORT - IMPORT data

- SQL SELECT and Conditions

- SQL SELECT and Conditions CHALLENGE

- SQL SELECT and Conditions SOLUTIONS

- SQL AGREGATION

- SQL AGREGATION CHALLENGE

- SQL AGREGATION SOLUTIONS

- SQL OFFSET and LIMIT

- SQL CONCAT

- SQL UPDATE and DELETE

- SQL Normalization Part I

- SQL Normalization Part II

- SQL Normalization CHALLENGE

- SQL Normalization SOLUTION

- SQL JOIN

PHP Basic

- PHP Basic - Introduction to PHP and PHP syntacs

- PHP Basic - Variables and data types

- PHP Basic - Operators

- PHP Basic - Conditionals

- PHP Basic - Functions

- PHP Basic - Built in functions

- PHP Basic - Example Builtin functions

- PHP Basic - Loop

- PHP Basic - GET and POST

- PHP Basic - Send data using GET without form

- PHP Basic - Layout and partials

- PHP Basic - Objects

- PHP Basic - Homework

PHP OOP

- PHP OOP - Uvod

- PHP OOP - Apstrakcija

- PHP OOP - Enkapsulacija

- PHP OOP - Enkapsulacija napredno

- PHP OOP - Operacije nad objektima

- PHP OOP - Challange Enkapsulacija

- PHP OOP - Solution Enkapsulacija

- PHP OOP - Relacije

- PHP OOP - Asocijacija

- PHP OOP - Agregacija

- PHP OOP - Challenge relacije

- PHP OOP - Solution relacije

- PHP OOP - Nasledjivanje

- PHP OOP - Polimorfizam

- PHP OOP - Challenge nasledjivanje i polimorfizam

- PHP OOP - Solution nasledjivanje i polimorfizam

- PHP Laravel - Abstract class

- PHP OOP - Interfejsi

- PHP OOP - Abstract class & Interface Challenge

- PHP OOP - Abstract class & Interface Solution

- PHP OOP - Konstante

- PHP OOP - Staticki clanovi klase

- PHP OOP - Magicne metode

- PHP OOP - Exceptions

- PHP OOP - Piramidalna prodaja Challenge

- PHP OOP - Piramidalna prodaja Solution

- PHP OOP - Namespaces

- PHP OOP - Autoloading osnove

- PHP OOP - Autoloading

- PHP OOP - Composer intervention image

- PHP OOP - Composer recaptcha

- PHP OOP - Design patterns

- PHP OOP - Domaći

Laravel

- Laravel - Instalacija i inicijalno podesavanje

- Laravel - MVC&Rutiranje

- Laravel - View osnove

- Laravel - Napredno seckanje layouta

- Laravel - Migracije

- Laravel - Seederi

- Laravel - Query Builder

- Laravel - Eloquent ORM

- Laravel - Rutiranje sa parametrom

- Laravel - Relacije

- Laravel - CHALLENGE 1

- Laravel - SOLUTION 1

- Laravel - CHALLENGE 2

- Laravel - SOLUTION 2

- Laravel - Eager loading scopes dependency injection

- Laravel - Forme

- Laravel - Mail

- Laravel - Frontend validacija

- Laravel - Ajax

- Laravel - Autentikacija - Admin deo

- Laravel - Autentikacija 2, Categories CRUD

- Laravel - Category CRUD 2

- Laravel - Category CRUD 3, sortiranje

- Laravel - Article crud datatables

- Laravel - Article crud wysiwyg

- Laravel - Articles crud final

- Laravel - CHALLENGE 3

- Laravel - SOLUTION 3

Završni projekat

- PHP Laravel - Završni projekat & Specifikacija

Prijava za kurs

Marko Lucic
Zdravko Mitrovic
Predrag Nastic
Masa Perunicic
cubes js
cubes arrow up
cubes box
cubes rectangle