Online kursevi
Pronađi svoj kurs
Cubes School
Podrška
5.0

Online kurs Android programiranje

Kroz kurs Android programiranja naučićete da razvijate mobilne aplikacije za Android operativni sistem

Android Java Android SDK Android OS Android Studio
android course icon
notebook
201 lekcija
tv
50h snimljenog mateijala
question
Besplatne konsultacije
clock
Pristup: 1 godina
Ikonica telefon
Pristup sa mobilnog telefona
sertifikat
Sertifikat

O kursu

Zastupljenost Android platforme iz godine u godine raste kao i broj mobilnih aplikacija za ovu platformu, s toga je potražnja za programerima sve veća i veća. Kroz online kurs Android programiranje naučićete da razvijate mobilne aplikacije za Android operativni sistem i do kraja kursa razvićete svoju prvu Android aplikaciju koju ćete i objaviti na Google Play store-u.

Cena i trajanje

1.400 €

Cena kursa sa uključenim PDV-om

1.190 €

Za plaćanje u celosti, cena kursa sa uključenim PDV-om

Rata od 90 €

Mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata, bez kamate.

1 godina

Pristup platformi sa video lekcijama dostupan

cubes box
cubes box
cubes box

Šta se uči na kursu Android programiranje?

Na online Android kursu polaznici imaju mogućnost sticanja znanja u razvijanju različitih aplikacija za sve verzije Android OS. Veštine koje će se naučiti osposobiće poalznike da razvijaju širok spektar aplikacija, od onih jednostavnijih, pa sve do kompleksnih zadataka, poput rada sa podacima, koristeći se aktuelnim programskim jezikom Java, kao i razvojnog okruženja Eclipse ili Android studio.

Java programski jezik

Naš kurs započinje uvodom u Java programiranje.  Prolazi se kroz temelje objektno orijentisanog programiranja i osnovnih koncepata razvoja softvera. Nakon toga, studenti će produbiti svoje znanje kroz napredne koncepte Java programiranja i praktičan rad sa bibliotekama, pripremajući se za razvoj kompleksnih Android aplikacija.

Android SDK

Polaznici se dalje upoznaju sa Android SDK platformom i stiču praktično iskustvo u razvoju osnovnih Android aplikacija kroz Java programski jezik. Studenti će se osposobiti za kreiranje korisničkih interfejsa za Android aplikacije, kao i za povezivanje sa web servisima i korišćenje Android SDK biblioteka radi proširenja funkcionalnosti aplikacija.

Praktičan rad i projekti

Znamo koliko je praksa važna i zbog toga je Android kurs  baziran na praktičnom radu, omogućavajući polaznicima da steknu znanje kroz vežbe, domaće zadatke i razvoj projekata u realnom okruženju. Vežbe podrazumevaju prave mini projekte poput kreiranja matrica, igrica iks oks, war ships, skočko itd. Kroz ove aktivnosti polaznici će imati priliku da primene koncepte i tehnologije koje su savladali tokom predavanja, što će im omogućiti da razviju praktične veštine neophodne za uspešan rad u industriji razvoja softvera.

Završni projekat predstavlja kulminaciju svih naučenih veština i znanja. Polaznici će imati priliku da kreiraju sopstvenu Android aplikaciju i objave je na Google Play store-u.

Česta pitanja

Da li je za Android kurs potrebno predznanje?

Kurs ne zahteva predznanje. Koncept kursa je takav da se prvo uče osnove programiranja, zatim se ide prema višim nivoima znanja do naprednih znanja koja su sva pokrivena praktičnim radom. Na ovaj način polaznici svih nivoa obrazovanja i različitih oblasti mogu da se prijave na kurs.

Težina kursa: težina kursa 4/6

Da li tokom kursa imam podršku u učenju?

U okviru svake lekcije na raspolaganju vam je online diskusija, za sva vaša pitanja i nejasnoće vezane za lekciju. Tu možete komunicirati sa drugim polaznicima, a naši predavači će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Pored toga, u svakom trenutku možete pisati predavačima na mail, a ako je potrebno i zakazati konsultacije sa predavačima u našim prostorijama ili preko neke od online platformi.

Na kojim pozicijama mogu da se zaposlim nakon kursa?

Znanje stečeno na kursu polaznicima otvara vrata ka različitim profesionalnim mogućnostima u svetu Mobile developmenta, a neke od pozicija su: Android Developer, Java Developer, Mobile Application Developer, Software Engineer (Mobile Development), Frontend Developer (Android), Backend Developer (Android), QA Engineer (Mobile Applications), Technical, Support Engineer (Mobile Applications), Mobile Product Manager itd.

Kako u Cubes školi verujemo u važnost prakse, odlučili smo da našim polaznicima pružimo mogućnost sticanja praktičnog iskustva direktno u našoj kompaniji. Možeš pogledati više na stranici Praksa.

Pogledaj sva Česta pitanja.

Kontakt

Budite slobodni da nas kontaktirate, za vas smo uvek dostupni:

Telefoni: 066/659-65-12 i 064/64-178-29
Viber: +381 66 6596512
WhatsApp: +381 66 6596512
Email: school@cubes.rs

Predavači

Marko Dragonjić

Marko
Dragonjić

Marko, diplomirani inženjer računarske tehnike i informatike, nakon završene Vojne akademije, od 2009. godine radio je na razvoju i održavanju informacionih sistema za potrebe Ministarstva odbrane. Karijeru je nastavio u kompaniji Code Synapsis, a nakon toga prelazi u Cubes, gde radi kao Team lead Mobile tima i kao predavač, a od 2020. godine i kao direktor Cubes School. Marko je svoje široko iskustvo u različitim tehnologijama: Java, JSF, JSP, ORACLE, ANDROID, SWIFT, iOS iskoristio i osmislio sveobuhvatne i kvalitetne obuke, kako bi polaznici stekli sva neophodna znanja za početak rada.

Pročitaj više

Plan i program

Uvod

- Istorija Jave

- Linux - podešavanje razvojnog okruženja

- Windows - podešavanje razvojnog okruženja

- Eclipse - razvojno okruženje

Java

- Java - Komentari

- Java - Primitivni tipovi podataka

- Java - String

- Java - Scanner

- Java - Aritmetički operatori

- Java - Relacioni, logički i operatori dodeljivanja vrednosti

- Java - Binarni operatori

- Java - Zadaci sa varijablama i operatorima

- Java - Kalkulator putnih troškova

- Java - Nizovi

- Java - Package

- Java - Vežba osnove

- Java - IF kondicional

- Java - Vežba IF kondicional

- Java - Switch

- Java - Kalkulator kalorija CHALLENGE

- Java - Kalkulator kalorija SOLUTION

- Java - Validator unosa vesti CHALLENGE

- Java - Validator unosa vesti SOLUTION

- Java - Enum

- Java - While

- Java - Pločice za bazen CHALLENGE

- Java - Pločice za bazen SOLUTION

- Java - For

- Java - Petlje i nizovi

- Java - Vežba nizovi 1

- Java - Vežba nizovi 2

- Java - Višedimenzionalni nizovi

- Java - Vežba matrice

- Java - XO igrica

- Java - Domaći JMBG

- Java - Rešenje JMBG

Java OOP

- Java OOP - Klasa

- Java OOP - Objekti

- Java OOP - Konstruktor

- Java OOP - Metode

- Java OOP - final

- Java OOP - static

- Java OOP - this

- Java OOP - Domaći Automobil

- Java OOP - Rešenje Automobil

- Java OOP - Nasleđivanje

- Java OOP - Nasleđivanje primer

- Java OOP - Object class

- Java OOP - Modifikatori pristupa

- Java OOP - Enkapsulacija

- Java OOP - Polimorfizam

- Java OOP - Abstract class

- Java OOP - Interface

- Java OOP - Abstract class vs Interface

- Java OOP - Domaći WarShips

- Java OOP - Rešenje WarShips

- Java OOP - Vežba Piramidalna prodaja

- Java OOP - Domaći File & Folder

- Java OOP - Rešenje File & Folder

Java Advance

- Java Advance - Exception

- Java Advance - try&catch

- Java Advance - Throw&throws

- Java Advance - finally

- Java Advance - User-defined Exceptions

- Java Advance - Kolekcije

- Java Advance - ArrayList

- Java Advance - LinkedList

- Java Advance - Vector

- Java Advance - Stack

- Java Advance - HashSet

- Java Advance - TreeSet

- Java Advance - LinkedHashSet

- Java Advance - Queue & PriorityQueue

- Java Advance - Map

- Java Advance - Skočko

- Java Advance - Byte Streams

- Java Advance - Character Streams

- Java Advance - Vežba Imenik

- Java Advance - Path

- Java Advance - File

- Java Advance - Folder

- Java Advance - Vežba Imenik File&Folder

- Java Advance - Thread

- Java Advance - Runnable

- Java Advance - Interrupt & Join

- Java Advance - Sinhronizacija

- Java Advance - Deadlocks

- Java Advance - Wait & Notify

Design Patternes

- DP - Singleton

- DP - Adapter

- DP - Facade

- DP - Factory

- DP - Builder

- DP - Strategy

- DP - Observer

Uvod u Android

- Upoznavanje sa Android platformom

- Android razvojno okruženje

- Menadzer virtuelnih uređaja

- Povezivanje telefona na AndroidStudio

Osnovne komponente i Activity klase

- Osnovne komponente

- Struktura Android projekta

- Activity klasa

- Activity klasa - Back Stack

- Android Activity - Lifecycle

- Resursi u Android projektu

- Android Resources Project

- Intent klasa

- Android Intent Project

Android UI

- UI - View, Button, ToggleButton, CheckBox...

- UI - Button

- UI - TextView & EditText

- UI - CheckBox

- UI - RadioButton & ImageView

- UI - SeekBar

- UI - ViewGroups, Layouts...

- UI - LinearLayout

- UI - VEŽBA LinearLayout

- UI - FrameLayout

- UI - RelativLayout

- UI - ConstraintLayout

- UI - ScrollView

- UI - TableLayout

Android Resources

- Resources - Drawable gradient

- Resources - Drawable corners

- Resources - Drawable selector

- Resources - Font resources

- Resources - Bitmap & Vector

- Resources - String plurals

- Resources - Android kalkulator

Adapters & AdapterViews

- ListView - Simple AdapterView & Adapter

- ListView - Custom Adapter

- ListView - HolderClass

- ListView - Employee Adapter

- ListView - Employee Age

- ListView - Employee footer

- ListView - Employee header

- ListView - Employee detail

- ListView - Spinner adapter

- ListView - NewsApp CHALLANGE

- ListView - Second NewsListAdapter SOLUTION

- ListView - Change adapters SOLUTION

- ListView - NewsDetailActivity SOLUTION

- ListView - Products

RecyclerView & CardView

- RecyclerView

- Layout manager

- RV - OnItemClickListener

- RV - ViewType

- RV & RV

- RV - Exchange app

Permissions

- Permissions

- Permissions CALL_PHONE

- Permissions Request

Multithreading

- Multithreading

- Thread

- AsyncTask

- Handler & Runnable

- Handler & Message

Networking

- Postman - Install

- Postman - Request & Collections

- Postman - POST, DELETE & PUT

- Postman - Environment

- Retrofit - Configuration

- Retrofit - First request

- Retrofit - JSON Array

- Retrofit - PUT & DELETE

- Retrofit - POST

- Retrofit - List of posts

- Retrofit - Post detail

- Picasso - Config

- Retrofit - Domaci

App Data & Files

- SharedPreferences - Intro

- SharedPreferences - Singleton

- Shared preferences - PreferenceScreen

- Room - Configuration

- Room - Entity

- Room - DAO

- Room - Async DAO queries

- Room - DAO vezba

- Room - Entity relations

- Room - DAO Update

- Room - Filteri

- Room - Domaći

ViewBinding & DataBinding

- Events24 - Invision

- Events24 - Create project

- Events24 - ViewBinding

- Events24 - Custom View

- Events24 - LoginActivity layout

- Events24 - ViewBinding domaci

- Events24 - RegisterActivity & ForgotPasswordActivity layout

- Events24 - DataBinding

Firebase

- Firebase - Config

- Firebase - Authentication

- Firebase - Analytics

- Firebase - Crashlytics

- Firebase - Firestore database

- Firebase - BottomNavigationView

- Firebase - HomeFragment

- Firebase - Collection get

- Firebase - Search

- Firebase - Event detail

Završni projekat

Android online - završni projekat

Prijava za kurs

Marko Lucic
Zdravko Mitrovic
Predrag Nastic
Masa Perunicic
cubes js
cubes arrow up
cubes box
cubes rectangle