Android kurs

186 lekcije


Java

Java Advance

Nizovi

Nizovi u Java programskom jeziku predstavljaju grupu vrednosti koje moraju biti istog tipa. Svaki niz koji kreiramo u Javi ponaša se kao objekat. Članovi niza mogu biti primitivni podaci ali i bilo koji referentni tip. Na slici ispod je prikazano kako izgleda jedan niz od 9 članova sa određenim celobrojnim vrednostima.

Vidimo da svaki član ima određenu vrednost (okvireno crnom bojom) ali i index (okvireno zelenom bojom). Index predstavlja poziciju člana u nizu i kao što se vidi indeksi su u rasponu od 0 do (duzina niza - 1)

Nizovi u sebi mogu da čuvaju i referentne tipove, pa bi to izgledalo kao na slici ispod:

Na slici možemo da vidimo kako izgleda jedan niz sa primitivnim podacima (aPrimitiveArrayVar) a kako izgleda niz koji u sebi čuva referentne tipove (anObjectArrayVar). Prvi čuva konkretne vrednosti a drugi reference na neke objekte u memoriji.

 

Niz je moguće kreirati na nekoliko načina:

int[] array1 = {1,21,3,12,4}; //prvi nacin, kreira niz od 5 elemenara sa konkretnim vrednostima

int[] array2 = new int[10]; //drugi nacin, kreira niz od 10 brojeva sa default vrednostima

array2 = {2,3,1} //nije moguce uraditi, ovu sintaksu koristimo samo prilikom deklarisanja niza

array1 = new int [5]; //kreira novi niz od 5 default vrednosti

Kada kreiramo niz nije moguće da mu promenimo dužinu. Ako nam je potrebno još mesta za nove članove niza, moramo da kreiramo novi niz sa više prostora u memoriji, pa da prekopiramo sve elemente iz predhodnog niza.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više