iOS kurs

Na ovom kursu će te naučiti izradu aplikacija za sve iOS uređaje, rad u razvojnom okruženju Xcode i programske jezike Objective-C i Swift.

  • iOS
  • Mobile
  • Swift
  • Xcode
  • OOP
  • Cocoa Touch
  • WEB servisi
  • Animacije

iOS kurs

Sadržaj kursa
iOS kurs

POGLAVLJE 01 - Uvodni deo

U ovom poglavlju polaznici će postepeno steći osnovna znanja o programiranju, konceptima programiranjima, i konceptima razvoja mobilnih aplikacija. U ovom delu ćete steći znanja o Xcode razvojnom okruženju za iOS aplikacije, osnove Swift programskog jezika i osnove Objektnog orijentisanog programiranja. Šta su protokoli i ekstenzije, upoznaće se sa osnovnim algoritmima sortiranja i pretrage kao i kako se radi sa greškama (Error Handling).

POGLAVLJE 02 - Swift programski jezik

U ovom delu polaznici uče programski jezik Swift i kao i sve programske biblioteke potrebne za razvoj iOS mobilnih aplikacija, poput, Core Data, MapKit, Core Location... Takođe se upoznaju i sa: arhitekturom iOS sistema i Apple ekosistema, Cocoa Touch i osnovnim UI kontrolama, osnovnim tipovima navigacije u iOS-u, radiće i sa CollectionView-om, lokacijama i mapama. Ovo poglavlje takodje obuhvata uvod u konkurentno programiranje, uvod u web servise, baze podataka u iOS-u, kao i animacije i iscrtavanje custom objekata.

POGLAVLJE 03 - Napredni deo

Do ovog dela ćete već savladati osnovni nivo iOS kursa, i sad se prelazi na viši nivo u kom ćete učiti napredne metodologije u programiranju i razvoju softvera.

POGLAVLJE 04 - Projekat

Nakon što ste usvojili sva neophodna znanja potrebna da razvijate mobilne aplikacije, u ovom delu ćete razvijati vašu prvu mobilnu iOS aplikaciju, koju ćete objaviti na App Store-u. Ovaj deo je praktičan rad, koji će vas pripremiti za sledećih 6 meseci prakse.

Pored ove 4 celine postoji i dodana 5. celina koja obuhvata obuku za pronalazak posla, izradu CV-a, testiranje kandidata i dodelu sertifikata.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

Kompanija: PlatformWD - iOS Developer

Link do oglasa

Kompanija: Prosper Intelligence Solutions d.o.o. - Developer Mobilnih Aplikacija

Link do oglasa

Kompanija: New Frontier Innova d.o.o. - iOS Developer

Link do oglasa