Android kurs

201 lekcije


Java

Java OOP

Java Advance

Adapters & AdapterViews

Maps & Location

Publish application

Java OOP - Klasa

Java je objektno orijentisan programski jezik (OOP). U OOP ključno mesto zauzimaju klase i objekti. Klasa predstavlja šablon po kojem kreiramo objekte u memoriji. Klasa opisuje svaki objekat koji treba biti kreiran. Taj opis podrazumeva da svaka klasa u sebi ima atribute i metode. Atribute koristimo da u njih smeštamo određene podatke a metode pišemo kako bi radile sa tim atributima i dale objektima funkcionalnost. 

Svaka klasa poseduje jedan ili više konstruktora, koje koristimo kada kreiramo objekte te klase. 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više