Frontend & Wordpress kurs

Praktičnim radom naučite HTML i CSS, Bootstrap framework, JavaScript, jQuery, AJAX i Wordpress.

Frontend & Wordpress kurs
4.6 od ukupno 32
Frontend & Wordpress kurs
 • PHP
 • Web
 • Mobile
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • SQL
 • Baze podataka
 • SEO
 • E-commerce
 • Wordpress
 • jQuery
 • Animacije
 • Responsive design
 • Bootstrap
 • AJAX

Frontend & Wordpress kurs

Vladan Dzulovic

Vladan Dzulovic

instruktor

Vladan, bivši oficir Vojske Srbije i diplomirani inženjer telekomunikacija, je naš FrontEnd  instruktor.Vojnu akademiju je završio 2008 godine nakon čega počinje da radi u Vojsci Srbije u centru za obuku, kao glavni izvodjač nastave.Od 2010 godine počinje da se aktivno bavi  programiranjem. Učestvovao je na preko 30 projekata na kojima je radio kao FrontEnd developer. Programski jezici u kojima  radi su HTML(5), CSS(3), SASS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP, Laravel.Od februara 2016. godine angazovan je u kompaniji  Cubes kao senior FrontEnd Developer i instruktor za nastavu u okviru kursa za FrontEnd, kao i na kursevima koji u okviru sebe

Sadržaj kursa
Frontend & Wordpress kurs

POGLAVLJE 01 - HTML

HTML je programski jezik koji nam omogućava da prezentujemo informacije i sadržaj na Internetu. Na ovom delu kursa ce polaznici steći znanja o pravilnom organizovanju sadržaja i građenju Web stranice. Gradićete Web stranicu popunjavajući ih sadržajem u vidu teksta, slika, linkova.… HTML celina obuhvata sledeće teme: uvod u Web, rad sa tekstom, rad sa slikama, rad sa linkovima, rad sa tabelama, rad sa listama, rad sa formama, HTML 5 i HTML 5 elementi.

POGLAVLJE 02 - CSS

U drugom delu kursa polaznici će se upoznati sa osnovama CSS-a(Cascading Style Sheets). Formatiranje .html stranice je danas nezamislivo bez stilova, savremene i moćne tehnologije CSS na koju će kurs posebno obratiti pažnju. CSS celina obuhvata sledeće teme: CSS osnovni pojmovi, CSS sintaksa i umetanje CSS fajla, CSS selektor, CSS atributi, vrednosti i jedinice mere, CSS teksta i fonta, CSS slika i linkova, CSS tabela, CSS box model, CSS display i float, CSS formi, CSS 3 i CSS 3 animacije.

POGLAVLJE 03 - Responsive design

U tehnološkoj ekspanziji pametni telefoni preuzimaju sve veći primat u upotrebi. Internet pretraživači, su uvidevši ovo, izmenili svoje algoritme za pretragu za mobilne telefone. Naime, ako koristite mobilni telefon da “surfujete po Internetu”, prioritet u prikazu pretrage imaju oni sajtovi koji su responsive tj. koji su prilagodjeni prikazu za mobilne platforme(telefone, tablete …). Zbog toga je neophodno prilagoditi Vaš sajt prikazu za različite uređaje.

U ovom delu kursa upoznaćete se sa osnovama responsive koncepta,odnosno kako da izradite Web stranicu koja je prilagođena prikazu na različitim uređajima (od mobilnih telefona preko tableta do desctop racunara). U ovom poglavlju polaznici kursa uče o RESPONSIVE konceptu, grid sistem, media queries i BOOTSTRAP.

POGLAVLJE 04 - JavaScript i jQuery

JavaScript je programski jezik čije se komande izvršavaju u browseru
(pregledaču). Pored HTML i CSS, smatra se najosnovnijom veštinom u web programiranju. JavaScript omogućava da stvari postanu dinamične - da se pokreću.
Cilj ovog dela kursa  je da vam pruži osnovna znanja i praktičnu primenu u korišćenju JavaScripta.

POGLAVLJE 05 - Wordpress

Wordpress je najpopularnija PHP-MySql CMS platforma.  Trenutno je jedan od najzastupljenijih CMS platformi. Omogućava vam da na jednostavan način postavite svoj sajt. Kao deo ovog kursa obuhvaćena je instalacija Wordpress-a i obuka u korišćenju već gotovih funkcionalnosti koje ova platforma pruža.

POGLAVLJE 06 - Praktični deo kursa

U ovom delu kursa polaznici dobijaju konkretne projekte na kojima će raditi samostalno uz mentorski rad i koji će predstavljati njihovu referencu u CV-ju. Nakon praktičnog rada, vrši se odabir studenata koji se upućuju dalje na praksu.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

Frontend Web / App Developer - M2BIT

Link do oglasa

Web Developer - QODE

Link do oglasa

Front End Developer - Factory World Wide

Link do oglasa

Front End Developer - KS Production

Link do oglasa

Frontend Software Developer - Sipod

Link do oglasa

Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme. Sledeći semestar je mart 2020. godine

Molimo vas koristite Vaše pravo ime i prezime
Broj telefona na koji možemo da vas kontaktiramo
Vaša email adresa za verifikaciju naloga
Ukoliko imate upišite promo kod
Uslovima korišćenja

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više