Android kurs

Naučite da razvijate aplikacije širokog spektra u programskom jeziku Java i razvojnom okruženju Eclipse i AndroidStudio.

 • Android
 • Mobile
 • Java
 • Android SDK
 • Jira
 • Redmine
 • REST api
 • SOAP api
 • OOP
 • WEB servisi
 • Animacije
 • Android Studio
 • Volley
 • Retrofit
 • Picasso
 • Crashlitics

Android kurs

Marko Dragonjić

Marko Dragonjić

instruktor

Marko, diplomirani inžinjer računarske tehnike i informatike započeo je svoju karijeru 2009 godine. Nakon završene Vojne akademije, kao posvećeni oficir i programer, radio je na razvoju i održavanju informacionih sistema za potrebe Ministarstva odbrane. Nakon 6 godine nastavlja karijeru u firmi Code Synapsis, a nakon toga prelazi u Cubes gde vodi mobile tim

Sadržaj kursa
Android kurs

POGLAVLJE 01 - Java Core Programming

Kurs obuhvata uvod u osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje. Obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje... Kurs obrađuje pomenute tematike kroz osnovne Java klase.

Upoznavanje korisnika sa osnovnim konceptima programiranja, kroz programski jezik Java. Korisnici se osposobljavaju za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i rešavanje problema, i upoznaju sa objektno orjentisanim konceptom kroz programski jezik Java. 

POGLAVLJE 02 - Android Application Development

Kroz učenje osnova Android platforme, kurs uvod u programiranje aplikacija za Android osmišljen je da Vas brzo uvede u osnovne koncepte pisanja aplikacija za Android uređaje. Na prvom mestu je upoznavanje sa Android SDK platformom, razvojem jednostavnijih Android aplikacija pomoću Java programskg jezika, potom izrada korisničkog interfejsa za Android aplikacije, kao i objavljivanje kreiranih aplikacija na Android Market-u.

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI Android aplikacije, kao i da ih objavljujete na Android Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje Android aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za Android i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne Android aplikacije uz pomoć programa Eclipse, Android Studio i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju. 

POGLAVLJE 03 - Projekat

Kroz praktičan rad polaznici kursa razvijaju realne aplikacije koje koriste realne podatke sa nekog aktivnog Cubes projekta. Ovo je jedini način da se teorija stečena nekoliko meseci ranije pretvori i potvrdi kroz realni problem koji mentor (nastavnik) zadaje polazniku, a što ga kasnije očekuje na prvoj radnoj poziciji. Ovaj deo nastave se realizuje kroz mentorski rad u prostorijama Cubes-a.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

Kompanija: Computer Rock - Pozicija: Android developer

Link do oglasa

Kompanija: Vast - Pozicija: Android developer

Link do oglasa

Kompanija: FIS - Pozicija: Software engineer

Link do oglasa

Kompanija: Prosper Intelligence Solutions d.o.o. - Developer Mobilnih Aplikacija

Link do oglasa