Politika privatnosti

 

CUBES doo Beograd-Novi Beograd (u daljem tekstu: Cubes), sa sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181, MB: 21137448, PIB: 109174994, u obavljanju svoje delatnosti obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Cubes, pored delatnosti računarskog programiranja, sprovodi i obuku iz oblasti programiranja i to preko registrovanog ogranka  CUBES DOO BEOGRAD OGRANAK CUBES SCHOOL, Beograd – Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181.

Sve navedeno u ovoj Politici privatnosti što se odnosi na Cubes jednako važi i za njegov ogranak – Cubes DOO Beograd ogranak Cubes School.

 

 

Molimo Vas da sledeće Informacije pažljivo pročitate

 

 

Rukovalac podacima o ličnosti

 

Cubes je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Cubes, kao Rukovalac podacima o ličnosti,  određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

 

 

Obrađivač podataka o ličnosti

 

Cubes, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

 

Cubes je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti odredilo Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) kome se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, odnosno ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt podaci Lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Nenad Cvjetićanin

Adresa: Beograd, Jurija Gagarina 127/91; 

Email: lzp@cubes.rs,  

Broj telefona: 011/409-1176 

 

 

Koje podatke o ličnosti Cubes prikuplja?

 

Podaci o ličnosti koje Cubes prikuplja zavise prvenstveno od vrste usluga koje pruža svojim klijentima (sprovođenje obuke iz oblasti programiranja, izrada internet prodavnica, izrada aplikacija, optimizacija internet prezentacija, Google oglašavanje i drugi vidovi marketinškh usluga), odnosno posetiocima internet prezentacija koje se nalaze na sledećim internet domenima: http://cubes.rs/ i http://www.cubes.edu.rs/. Reč je, pre svega, o podacima o ličnosti bez kojih Cubes ne može da izvrši uslugu, a uključuju najmanje podatke vezane za korišćenje internet prezentacija koje se nalaze na pomenutim internet domenima, kao i ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama.

 

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

 

Cubes prikuplja i upravlja podacima o ličnosti radi pružanja usluga iz oblasti svog poslovanja, kao i kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • sprovođenje eliminacionog ispita radi selekcije prijavljenih lica (kandidata) za pohađanje obuke iz oblasti programiranja;
 • sprovođenje obuke iz oblasti programiranja;
 • izrada i isporuka internet prodavnice, aplikacije odnosno internet prezentacije;
 • slanje Newslettera licima koja se prijave da budu na Newsletter listi Cubes-a
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • administriranja aplikacija, internet prodavnica, internet prezentacija, odnosno prilikom pružanja usluga iz oblasti njegovog poslovanja;
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Cubes-a.

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja;

- sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge svrhe, koje nisu uvrštene u gore pobrojane svrhe, Cubes će zatražiti Vaš dodatni pristanak. Dati pristanak možete povući u svakom trenutku.

 

 

Pristup podacima o ličnosti

 

Cubes preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 • advokatima,
 • servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Cubes-a.

 

 

Obrada podataka o ličnosti

 

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Cubes prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Cubes-a.

 

 

Ostvarivanje prava

 

Kada je to zakonski predviđeno lice čije podatke Cubes obrađuje ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti Cubes obrađuje uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Cubes-u ili nadležnom državnom organu.

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose mogu svoja prava ostvariti postavljanjem zahteva, i to putem sledećih komunikacijskih kanala:

 • lično u poslovnim prostorijama Cubes-a – Ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181,  Beograd – Novi Beograd
 • putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Cubes-a registrovane e-mail adrese:   lzp@cubes.rs.

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i na takav način da je zaposlenima i/ili ovlašćenim licima Cubes-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

 

 

Pravo na prigovor nadzornom organu

 

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Cubes – u, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona: 011 3408 900.

 

 

Čuvanje podataka o ličnosti

 

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje Cubes-a obrađuje.

 • Podaci prikupljeni u svrhu sprovođenja eliminacionog ispita radi selekcije prijavljenih lica (kandidata) za pohađanje obuke iz oblasti programiranja čuvaju se do izvršene selekcije;
 • Podaci prikupljeni u svrhu sprovođenja obuke iz oblasti programiranja čuvaju se do momenta okončanja obuke, odnosno ispunjenja ugovornih obaveza;
 • Podaci prikupljeni u svrhu izrade i isporuke internet prodavnice, aplikacije odnosno internet prezentacije, u svrhu administracije ugovornih odnosa, kao i u svrhu administriranja aplikacija, internet prodavnica, internet prezentacija, odnosno pružanja usluga iz oblasti njegovog poslovanja - do momenta izvršenja ugovornih obaveza;
 • Podaci lica koja su prijavljena na Newsletter listu čuvaju se dok se nalaze na Newsletter listi;
 • Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i slično).

 

 

Kontakt

 

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na lzp@cubes.rs;
 • pisanim putem preko adrese: CUBES doo Beograd-Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181, Beograd – Novi   Beograd, Republika Srbija putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • pozivom kontakt centra na 011/409-1176.

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao podnosilac zahteva identifikovan.

 

 

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

 

Cubes  redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima, sa promenama zakonskih odredbi i regulatornih obaveza. Aktuelna verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentacijama Cubes-a kojr se nalaze na internet domenima: http://cubes.rs/ i http://www.cubes.edu.rs/.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Cubes će takve promene bez odlaganja objaviti na svojim internet prezentacijama i direktno Vas informisati.

 

 

Kolačići (eng. Cookies) i praćenje internet aktivnosti

 

Cubes koristi kolačiće (eng. Cookies) kako bi posetiocima internet prezentacija Cubes-a koje se nalaze na internet domenima: http://cubes.rs/ i http://www.cubes.edu.rs/ olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pružaju ove internet prezentacije.

Kolačić je informacija, odnosno tekstualna datoteka koju internet prezentacije koje posećujete skladište na Vaš uređaj (računar, tablet, pametni telefon). 

Informacije koje  Cubes prikuplja putem kolačića  koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na internet prezentacijama kao što su pregledanje usluga, kretanje po stranicama i slično.

Cubes na svojim internet prezentacijama koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika posetilaca (npr. Google Analytics, Facebook Pixel). Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže Cubes-u plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Ukoliko ne želite da Cubes prikuplja kolačiće, molimo da napustite ovu internet prezentaciju.

 

 

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

 

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima Newsletter. Svi registrovani korisnici internet prezentacija Cubes-a u svakom trenutku mogu da se prijave ili odjave sa Newsletter-a.

Za isporuke Newsletter-a Cubes može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Cubes istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a. Takođe, Cubes obezbeđuje da odabrani poslovni partner istu koristi isključivo u svrhu isporuke naših Newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

Cubes neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti.

Obuku za zaštitu podataka o ličnosti za privredno društvo Cubes izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.

 

 

Cubes škola je mesto gde cete napraviti Vaše prve korake u IT karijeri.

O školi

Kada radite dugo godina, vredno i požrtvovano, bogato iskustvo i neprocenjivo znanje stižu kao logičan sled događaja. Mi smo u tome uspeli. Ali naš uspeh nije potpun. Pravo zadovoljstvo je podeliti i umnožiti stečeno znanje. Iz te ideje se rodila naša škola, koju zbog principa obuke i načina držanja nastave, ne možemo jednostavno nazvati školom, jer se kod nas ne stiču samo programerska znanja.

Naši kursevi su više od "običnih kurseva". Upisom u školu ne postajete samo polaznik - student, već naš novi kolega i deo našeg tima, a to znači da svi radimo zajedno.

Koji su preduslovi za školu

Otvoreno priznajemo, od Vas očekujemo da date svoj maksimum, vredno radite, pohađate nastavu, rešavate domaće zadatke samostalno, i da se kasnije uključite u tim i odgovorno ispunjavate svoje obaveze. Ako ste doneli odluku da postanete programer i da gradite Vašu IT karijeru, svesni ste da to treba shvatiti ozbiljno kako biste ostvarili Vaš i naš cilj, a to je da dobijete dobro plaćen posao i postanemo kolege.

Ne želimo da Vam dajemo lažna obećanja, kako je potrebno da samo dođete kod nas, uplatite novac za školovanje ili dobijete stipendiju i da Vas nakon toga čeka crveni tepih ispred ulaza u veliku IT kompaniju. Svi koji Vam to obećavaju pričaju Vam nerealnu priču. Ako ste doneli odluku da upišete školu, treba da steknete znanja sa kojima nakon škole možete dobiti posao.

Svi smo svesni da bez prakse, ne može se razmišljati o poslu. A to je nama prioritet. I budimo realni, za period od 6 meseci ili godinu dana nije moguće postati programer, ako niste spremni da vredno radite sa nama. Prvo da naučite teoriju, a onda da praktično sve to isprobate. Kada upišete Cubes školu Vaši profesori su 24h dostupni za Vas, i daće sve od sebe da Vam prenesu znanje i iskustvo, ali to treba biti podržano i sa Vaše strane.

Način rada

Upisom u školu Vi dolazite u našu firmu i radite sa nama. Učite radeći. Naravno, da ćemo prvo savladati teoriju, ali nakon toga, Vi ćete već dobiti Vaš prvi, "pravi" projekat. Uključićete se u tim i dobiti prve zadatke.

Nakon škole

Ako ste mislili da se sve završava nakon poslednjeg predavanja, pogrešili ste. Tek tada počinje naša saradnja. Mi treba zajedno da ostvarimo jedan cilj, a to je VAŠ POSAO. Još tokom školovanja mi ćemo zajedno raditi na definiciji Vašeg poslovnog profila. Imamo ceo tim vrednih kolega koji rade na Vašem novom poslovnom profilu. Takođe postajete i deo svih velikih baza za IT poslove, kako domaćih tako i svetskih. Praktično, mi tražimo posao za Vas.

Kada sve ovo znate, ako ste sigurni da želite da budete deo jedne uspešne IT kompanije, nemojte da se razmišljate da li treba da upišete Cubes školu ili ne, ovo je ono što svi traže. Biće teško, priznajemo, ali svaki trud se isplati jer smo mi tu, spremni da Vam svoje dragoceno znanje prenesemo i radimo naporno sa Vama.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više

Black Friday Black Friday