Online kursevi
Pronađi svoj kurs
Cubes School
Podrška
24 sep

Šta je MySQL?

MySQL je open source sistem za upravljanje relacionim bazama (RDBMS).

 

MySQL je open source sistem za upravljanje relacionim bazama (RDBMS). To je najpopularniji open source sistem za upravljanje bazama podataka na svetu i trenutno je rangiran kao drugi najpopularniji sistem za upravljanje bazama podataka na svetu (posle Oracle Database).

MySQL je dostupan i za besplatno preuzimanje, međutim dostupno je i nekoliko plaćenih verzija koja nude dodatne funkcionalnosti.
Kao što ime govori, MySQL je zasnovan na SQL-u – standardnom jeziku za upis podataka unutar sistema za upravljanje relacionim bazama podataka. Deo „My“ nazvan je po kćeri suosnivača Majkla Videnius-a, My.

Kao što je gore navedeno, MySQL je relaciona baza podataka. To znači da su podaci smešteni unutar strukture sposobni da prepoznaju odnose između sačuvanih informacija. Svaka baza podataka sadrži tabele. Svaka tabela (koja se takođe naziva relacija) sadrži jednu ili više kategorija podataka pohranjenih u kolonama (koji se takođe nazivaju atributima). Svaki red (koji se takođe naziva zapis ili zbirka) sadrži jedinstven podatak (koji se inače naziva ključ) za kategorije definisane u kolonama.

Recimo, na primer, da imate bazu podataka koja sadrži tabelu za informacije o zaposlenima kao što su:

 • Ime
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Broj radnika
 • Položaj

U toj bazi podataka postoji još jedna tabela koja čuva podatke o platnim spiskovima kao što su:

 

 • Naziv pozicije
 • Fiksna plata
 • Satnica

Ove dve tabele su u relaciji. Ako kolona za zaposlenog 001 navodi poziciju te osobe kao pisac, onda se može proveriti na platnom spisku da li se ta pozicija plaća po satu ili kao fiksna plata. To je jedan od načina korišćenja relacionih baza podataka.

 

 

Ko koristi MySQL?

MySQL koriste neke od najvećih organizacija na svetu, uključujući Facebook, Google, Twitter, Adobe, Flickr, Alcatel Lucent, Zappos, YouTube i mnoge druge.
Međutim, koristi se i za manje projekte, poput ličnih web sajtova ili blogova.

MySQL je podrazumevana baza podataka za WordPress platformu – sistem za upravljanje sadržajem (CMS), u kome je napravljeno više od 60 miliona web sajtova. Ostali sistemi za upravljanje sadržajem koji koriste MySQL uključuju TYPO3, MODx, Joomla, phpBB, MyBB, i Drupal.

Najčešća upotreba MySQL-a je u svrsi za web baze podataka. Može se koristiti za smeštanje bilo čega, od jednog zapisa podataka do celog popisa dostupnih proizvoda za Internet prodavnicu.
U kombinaciji sa skriptnim jezikom kao što su PHP ili Perl, moguće je kreirati web stranice koje će u realnom vremenu komunicirati sa MySQL bazom podataka kako bi se korisniku web sajta brzo prikazale kategorisane i informacije koje se mogu pretraživati.

Ko je vlasnik MySQL-a?

MySQL je trenutno u vlasništvu kompanije Oracle. Prvobitno je bio u vlasništvu švedske kompanije MySQL AB, koji je 2008 godine kupio Sun Microsistems. Nakon toga, 2010. godine Oracle Corporation je kupio Sun Microsistems.

 

MySQL Alati

MySQL uključuje brojne klijente i alate za rad sa MySQL bazama podataka. Postoje i mnogi drugi alati napisani od strane open source community-a, posebno za rad sa MySQL-om. U nastavku smo nabrojali najpopularnije.

MySQL Workbench

MySQL Workbench je grafički alat za rad sa MySQL-om. Može se koristiti za obavljanje poslova kao što su:

 

 • • Kreiranje i upravljanje bazama podataka
 • • Izvođenje upita
 • • Zaustavljanje / pokretanje MySQL-a
 • • Konfigurisanje i pregled korisničkih privilegija i prava pristupa
 • • Izrada šema dijagrama
 • • Kreiranje relacija
 • • Provera statusa servera itd.

mysqladmin

mysqladmin je program koji vam pruža MySQL jezik, koji vam omogućava da proverite konfiguraciju i trenutni status servera, kreirate i obrišete baze podataka itd.

mysqldump

mysqldump je uslužni program u komandnoj liniji koji pruža MySQL za logički backup MySQL baza podataka. Logički backup kopija je ona koja reprodukuje strukturu tabele i podatke, bez kopiranja stvarnih podataka u datotekama.

myisamchk

myisamchk je program koji pruža MySQL koji može uzeti informacije iz tabele iz baze podataka. Takođe ih može proveriti, popraviti i optimizovati. myisamchk radi posebno sa MyISAM tabelama (tabele koje sadrže .MID i .MII datoteke za čuvanje podataka i indeksa).

phpMyAdmin

phpMyAdmin je besplatni softver napisan u PHP-u, namenjen upravljanju administracijom MySQL-a preko Interneta. Uobičajeni zadaci kao što su upravljanje bazama podataka, tabelama, kolonama, odnosima, indeksima, korisnicima, dozvolama itd. mogu se obavljati putem GUI-ja. phpMyAdmin takođe pruža mogućnost pokretanja SQL izraza prema bazi podataka.

Podržani operativni sistemi

MySQL trenutno podržava sledeće operativne sisteme:

 • Oracle Linux
 • Oracle Solaris
 • Red Hat Enterprise Linux / CentOS
 • Canonical Ubuntu
 • SUSE Enterprise Linux
 • Debian GNU/Linux
 • Microsoft Windows
 • Apple OS X
 • FreeBSD
 • Yum Repo
 • IBM AIX 5.3 (podrška je obustavljena za verzije od MySQL 5.1)
 • APT Repo (podrška je obustavljena za verzije od MySQL 5.1)
 • SUSE Repo (podrška je obustavljena za verzije od MySQL 5.5)

 

Koje su prednosti MySQL-a?

 

 • Besplatan je. MySQL je OpenSource. Samo preuzmite i počnite da koristite
 • Jednostavan za korišćenje. Sa samo nekoliko naredbi početnik može početi da koristi MySQL
 • Bezbedan je. MySQL koristi nekoliko nivoa zaštite i za korisnike se mogu postaviti prava i privilegije. Takođe se koriste enkriptovane lozinke
 • Performanse. MySQL je brz bez ugrožavanja glavnih karakteristika koje većini programera treba da primene napredne sisteme sa mnogo mogućnosti
 • Prilagodljivost. Možete početi od manje baze i povećati je bez prelaska na drugu. Podržava više od 50 miliona redova
 • Efikasnost memorije. Dokazano je da MySQL ima optimalno korišćenje memorije
 • Kompatibilnost. MySQL je kompatibilan sa najkorišćenijim operativnim sistemima
 • Mala potrošnja resursa. MySQL koristi veoma niske nivoe ključnih resursa (CPU, RAM, hard disk itd.)

 

Izvor: 123-regdatabase.guidepickaweblifewire

 

Podeli

cubes facebook icon cubes twitter icon cubes linkedin icon