01.06.2023

Natalija Mitković

Scrum metodologija u razvoju softvera

 

Razvoj softvera je dinamičan i kompleksan proces koji zahteva dobro organizovan tim i efikasnu metodologiju. Scrum metodologija se ističe kao jedan od najpopularnijih i najuspešnijih pristupa u razvoju softvera. Ova agilna metodologija omogućava timovima da brzo reaguju na promene, uspostave efikasnu saradnju i dostignu visok nivo produktivnosti. Budući da je Scrum sveprisutan u razvoju softvera, razumevanje ove metodologije je od suštinskog značaja za sve profesionalce koji žele da budu uspešni u svom poslu.

 

Zato ćemo u ovom tekstu detaljnije pisati o  Scrum metodologiji i analizirati njene osnovne principe i prednosti.

 

Šta je Scrum metodologija?

Scrum metodologija u razvoju softvera je agilna i iterativna metodologija koja se koristi za upravljanje projektima u kojima se razvija softver. Ova metodologija je fokusirana na timski rad, brzu adaptaciju na promene i postizanje visoke produktivnosti.


Glavna ideja Scrum metodologije je da se projekat podeli na manje delove koji se nazivaju "iteracije" ili "sprintovi". Svaki sprint obično traje od dve do četiri nedelje i predstavlja fiksni vremenski okvir u kojem se određeni skup zadataka izvršava. Timovi se organizuju u multifunkcionalne grupe koje se nazivaju "Scrum timovi" i sastoje se od članova koji imaju različite veštine potrebne za razvoj softvera.

Kroz iterativni pristup i stalnu komunikaciju, Scrum metodologija omogućava fleksibilnost i adaptaciju na promene tokom razvoja softvera. Ovaj agilan pristup ima za cilj da obezbedi isporuku vrednog softvera u što kraćem roku, uz maksimalno angažovanje tima i korisnika. Centralna figura u Scrum metodologiji je "Scrum Master", koji je odgovoran za vođenje tima i obezbeđivanje da se metodologija pravilno primenjuje. Takođe, tu je i "Product Owner" koji predstavlja glas korisnika i definiše prioritete projekta, kao i sami članovi tima koji rade na razvoju softvera. Scrum metodologija se oslanja na princip kontinuiranog poboljšanja i otvorenih komunikacija unutar tima.

 

Osnovni principi Scrum metodologije

 

Scrum metodologija se zasniva na nekoliko osnovnih principa koji su ključni za njen uspeh : 

 • Iterativnost : Razvoj softvera se sprovodi kroz iteracije, poznate kao "sprintovi". Svaki sprint ima definisan cilj i trajanje, obično od dve do četiri nedelje. Tim se fokusira na isporuku vrednog softvera na kraju svakog sprinta.
 •  
 • Inkrementalnost: Softver se razvija postepeno i inkrementalno. Svaki sprint rezultira dodavanjem novih funkcionalnosti i vrednosti softveru, tako da se tokom vremena gradi kompletna i sveobuhvatna aplikacija.
 •  
 • Timski rad: Scrum se oslanja na saradnju i timski rad. Timovi su multifunkcionalni i samostalni, što znači da su odgovorni za planiranje, organizaciju i izvršavanje zadataka. Svi članovi tima aktivno doprinose uspehu projekta.
 •  
 • Prioriteti: Product Owner definiše prioritete i ciljeve projekta na osnovu potreba korisnika i tržišta. Tim se fokusira na isporuku vrednosti koja najviše odgovara tim prioritetima.
 •  
 • Transparentnost: Transparentnost je ključna za uspeh Scrum metodologije. Svi članovi tima trebaju biti informisani o napretku projekta, ciljevima, izazovima i rezultatima. Otvorena komunikacija podstiče bolju saradnju i donošenje informisanih odluka.
 •  
 • Inspekcija i prilagođavanje: Tim redovno vrši inspekciju i prilagođavanje tokom sprintova. To se postiže kroz redovne sastanke poput "Daily Scrum" i "Sprint Review". Tim identifikuje prepreke, uči iz iskustva i kontinuirano poboljšava svoj rad.
 •  
 • Brza povratna informacija: U skladu sa agilnim principima, Scrum metodologija teži brzoj povratnoj informaciji. Korisnici, Product Owner i tim redovno komuniciraju i razmenjuju povratne informacije kako bi se brzo identifikovale promene i prilagodile strategije.

 

Ovi principi čine osnovu Scrum metodologije u razvoju softvera i omogućavaju timovima da budu efikasni, adaptibilni i fokusirani na isporuku vrednog softvera.

 

Prednosti Scrum metodologije

 

Scrum metodologija u razvoju softvera donosi brojne prednosti koje su ključne za uspešno upravljanje projektima i postizanje visokog nivoa kvaliteta. Glavna prednost ove metodologije je povećana efikasnost. Scrum metodologija omogućava timovima da budu visoko produktivni. Jos jedna važna prednost je brza adaptacija na promene. U današnjem dinamičnom okruženju razvoja softvera, sposobnost brze adaptacije na promene je od suštinske važnosti. Scrum metodologija omogućava timovima da fleksibilno reaguju na promene zahteva, tehnologija ili prioriteta, omogućavajući prilagođavanje strategija i prioritetnih zadataka tokom svakog sprinta. 

Uz to, scrum metodologija stavlja naglasak na autonomiju, timski rad i samoupravljanje. Timovi imaju veću odgovornost i kontrolu nad svojim radom, što rezultira većim zadovoljstvom tima. Članovi tima imaju priliku da se aktivno uključe u donošenje odluka, rade na izazovnim zadacima i vide direktan uticaj svog rada na uspeh projekta.Scrum metodologija podstiče blisku saradnju sa korisnicima kroz redovne sastanke i brzu povratnu informaciju. Time se osigurava da softver ispunjava stvarne potrebe korisnika, smanjuje se rizik od loše interpretacije zahteva i povećava se zadovoljstvo korisnika. 


 

Komentara: 0

Ostavite Vaš email ako želite da dobijate obaveštenja o novim vestima na sajtu.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više