26.05.2023

Natalija Mitković

Agilna metodologija u razvoju softvera

 

U današnjem brzom tempu tehnološkog napretka, kompanije se suočavaju sa izazovom da brzo prilagode svoje softvere promenljivim zahtevima tržišta. Tradicionalni pristupi u razvoju softvera često se pokazuju kao spori i nefleksibilni. Upravo zato je agilna metodologija postala ključni pristup i kao jedna od najkorišćenijih metodologija u svetu razvoja softvera.

 

U ovom tekstu ćemo detaljnije pisati o agilnoj metodologiji i svim prednostima u njenom  korišćenju u razvoju softvera.

 

Šta je agilna metodologija?

 

Agilna metodologija u razvoju softvera predstavlja fleksibilan i iterativan pristup koji omogućava brži i efikasniji proces razvoja softvera. Ključna osobina agilne metodologije je sposobnost prilagođavanja promenama. U tradicionalnom pristupu, promene se teško uvode tokom razvoja softvera, jer bi to zahtevalo prekid plana i ponovno planiranje. Međutim, agilna metodologija se oslanja na brze i redovne povratne informacije od korisnika i članova tima kako bi se omogućilo prilagođavanje i optimizacija procesa u realnom vremenu. 
Agilne metodologije su nastale krajem devedesetih godina kada je grupa softverskih inženjera zaključila da dotadašnji pristupi i metodologije razvoja softvera nisu pogodni u uslovima turbulentnog okruženja.

 

Nastanak ranih agilnih metoda vezuje se za :

 •  Scrum u oblasti opšteg menadžmenta
 •  Adaptivni razvoj softvera, Razvoj vođen karakteristikama i Metod dinamičnog razvoja sistema
 •  Crystal clear i ekstremno programiranje

 

Tek sa ekstremnim programiranjem nastaje svest o novoj vrsti metodologija.

 

Najpoznatije metode agilnog softverskog razvoja danas su:

 • Ekstremno programiranje (XP) i Industrijsko ekstremno programiranje (IXP)
 • Scrum
 • Agilno modeliranje
 • Adaptivni razvoj softvera (ASD)
 • Crystal clear i ostale crystal metode
 • Metod dinamičnog razvoja sistema (DSDM)
 • Razvoj vođen karakteristikama (FDD)
 • “Suvi” razvoj (lean development)
 • Agile Unified Process (AUP)

 

U agilnoj metodologiji, umesto detaljnog planiranja i definisanja svih zahteva na samom početku projekta, naglasak je stavljen na adaptabilnost i brzu isporuku funkcionalnosti. Proces se deli na manje delove, nazvane iteracije ili sprints, koji traju obično od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Svaka iteracija rezultira isporukom delova funkcionalnosti, što omogućava timu i klijentu da se prilagođavaju promenama i daju povratne informacije za dalji razvoj.

 

Osnovni principi agilne metodologije

 

Agilna metodologija se temelji na nekoliko ključnih principa koji su osnova za uspešnu primenu ovog pristupa u razvoju softvera. 


Evo nekoliko važnih principa agilne metodologije:

 1. Inkrementalni i iterativni razvoj: Umesto da se pokuša isporučiti ceo softverski proizvod odjednom, agilna metodologija favorizuje postepeno isporučivanje. Tim za razvoj softvera radi na manjim delovima softvera u iteracijama ( ili sprints), gde se svaka iteracija dodaje na prethodnu, postepeno poboljšavajući softver tokom vremena. Ovaj princip omogućava timu da se prilagodi promenama u toku projekta.
 2.  
 3. Kontinuirana integracija i testiranje: Agilna metodologija promoviše kontinuiranu integraciju i testiranje softvera. To omogućava timu da često testira funkcionalnosti i identifikuje probleme ili greške u  ranoj fazi. Ovaj princip pomaže u održavanju visokog nivoa kvaliteta i smanjenju rizika od kasnijih ispravki i problema.
 4.  
 5. Saradnja sa klijentima: Agilna metodologija promoviše blisku saradnju tima za razvoj softvera s klijentima tokom celog procesa. Klijenti su aktivno uključeni u planiranje, prioritizaciju i davanje povratnih informacija o funkcionalnostima. Ova interakcija omogućava timu da bolje razume potrebe klijenata i prilagodi razvoj proizvoda u skladu s tim. Kroz redovne sastanke i komunikaciju, tim i klijent mogu brzo reagovati na promene i usmeriti razvoj u pravom smeru.
 6.  
 7. Adaptivno planiranje : Agilna metodologija pristupa planiranju na fleksibilan način. Umesto dugoročnog detaljnog planiranja na početku projekta, agilni timovi koriste adaptivno planiranje. Planovi se prilagođavaju i revidiraju na osnovu novih informacija i promena u toku projekta. Ovaj princip omogućava timu da bude agilan i brzo se prilagođava novim zahtevima ili prioritetima, što rezultira efikasnijim i fleksibilnijim razvojem.

 

Kombinacija ovih principa omogućava agilnim timovima da postignu bolje rezultate u razvoju softvera.

 

Prednosti agilne metodologije

Agilna metodologija je sveprisutna i sve popularnija u svetu razvoja softvera, donoseći sa sobom brojne prednosti i koristi koje je teško ignorisati. Jedna od osnovnih prednosti agilnog razvoja softvera je njegova sposobnost da se prilagodi promenama. Tradicionalne metode razvoja često se suočavaju sa izazovom nepromenljivih zahteva, što može dovesti do velikih problema tokom implementacije. Agilna metodologija se zasniva na fleksibilnosti i kontinuiranom poboljšanju, omogućavajući timovima da brzo reaguju na promene i da se fokusiraju na najvažnije prioritete. Ova prilagodljivost doprinosi bržem isporučivanju vrednosti korisnicima, smanjujući rizik od gubitka vremena i resursa na nepotrebne funkcionalnosti.

Još jedna značajna prednost agilne metodologije je poboljšana saradnja i komunikacija unutar timova. Agilni timovi često koriste interdisciplinarni pristup, gde različiti članovi tima sa različitim stručnostima zajednički rade na projektu. Ovo omogućava timovima da delotvorno komuniciraju i razmenjuju ideje, što rezultira boljim rešenjima i većom kreativnošću. Timovi takođe često koriste redovne sastanke i kratke iteracije kako bi se obezbedio kontinuirani feedback i poboljšala saradnja sa klijentima ili korisnicima.

Još jedna ključna prednost agilne metodologije je veća transparentnost i vidljivost napretka projekta. Agilni timovi koriste alate kao što su "Scrum board" ili "Kanban board" kako bi vizuelno prikazali zadatke, prioritetne aktivnosti i njihov napredak. Ovo omogućava svim članovima tima da imaju jasnu sliku o tome šta se radi i kako se projekt razvija. Transparentnost u agilnom pristupu takođe olakšava identifikovanje potencijalnih problema ili prepreka i njihovo rešavanje u ranoj fazi.Agilna metodologija takođe promoviše kontinuirano učenje i poboljšanje. 

 

 

Komentara: 0

Ostavite Vaš email ako želite da dobijate obaveštenja o novim vestima na sajtu.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više