Online kursevi
Pronađi svoj kurs
Cubes School
Podrška
22 nov

Kako ti ChatGPT može pomoći u učenju programiranja?

Ako vas interesuje kako da naučite programiranje ili želite da kreirate jednostavne programe uz pomoć ChatGPT-a, ovo je tekst za vas.

Ai tehnologija
Ai tehnologija

 

Ako vas interesuje kako da naučite programiranje ili želite da kreirate jednostavne programe uz pomoć ChatGPT-a, ovo je tekst za vas. OpenAI je prvi put izdao verziju GPT (tehnologija koja stoji iza ChatGPT-a) u junu 2018. godine. Najznačajnije izdanje desilo se ranije ove godine kada je OpenAI izdao ChatGPT 3.5, a zatim je usledilo lansiranje ChatGPT 4.0 14. marta 2023. godine. ChatGPT je veštački model obučen na širokom spektru internet sadržaja, uključujući kodiranje u različitim programskim jezicima kao što su Python, JavaScript, Java, C++, C#, Ruby, PHP, SQL (za upite u bazama podataka), HTML/CSS za dizajn web stranica i mnoge druge.

Ako još uvek niste koristiti ChatGPT i želite da saznate  kako da to uradite, u ovom tekstu ćemo  vam dati korisne savete o tome kako možete koristiti ovu veštačku inteligenciju da vam olakša učenje programiranja.

Kako ChatGPT pomaže u učenju programiranja?

Korišćenje ChatGPT-a u učenju programiranja donosi brojne prednosti. Ovaj veštački model pruža jasna objašnjenja širokog spektra programerskih pojmova, od osnovnih do složenijih. Pored toga, pruža konkretne smernice za sintaksu, sugestije za otklanjanje grešaka, savete o najboljim praksama kodiranja i generisanje primera koda na različitim jezicima.

Objašnjavanje pojmova: Chat GPT može pružiti jednostavna i lako čitljiva objašnjenja mnogih programerskih pojmova, od osnovnih principa poput „šta je petlja“ ili „kako funkcioniše funkcija“, do složenijih tema poput „kako radi asinhrono programiranje“ ili „koja je razlika između objektno-orijentisanog programiranja  i funkcionalnog programiranja“.

Pomoć sa sintaksom: Ako imate poteškoća u pisanju određenog dela koda ili u razumevanju sintakse određenog programskog jezika, možete postaviti pitanja ChatGPT-u. Na primer, možete ga pitati kako se piše petlja u određenom jeziku ili kako deklarisati promenljivu.

Pomoć pri otklanjanju grešaka: Iako ChatGPT nema mogućnost izvršavanja ili otklanjanja grešaka u kodu, može pružiti sugestije na osnovu isečaka koda ili poruka o grešci koje pružite. Na primer, ako vidite uobičajenu poruku o grešci poput „NullReferenceException“ u C# ili „TypeError“ u Pythonu, možete pitati za uobičajene razloge zbog kojih se ta greška može javiti i dobiti opšti savet o tome kako je popraviti.

Najbolje prakse kodiranja: ChatGPT može pružiti savete o najboljim praksama kodiranja, kao što su dizajnerski obrasci, konvencije imenovanja, upotreba komentara, organizacija koda i mnogo više.

Primeri koda: Možete pitati ChatGPT da generiše jednostavne primere koda na mnogim popularnim programskim jezicima. Međutim, iako bi primeri koda trebali biti generalno tačni, možda neće uvek biti savršeni ili optimalni zbog prirode treniranja veštačke inteligencije.

Kako iskoristiti ChatGPT na najbolji način?

Evo nekoliko korisnih saveta koji vam mogu pomoći da dobijete najbolje rezultate kada tražite od ChatGPT-a isečke koda ili da piše skripte:

Budite precizni: Što preciznije definišete svoje zahteve, to će model bolje razumeti vaše potrebe i pružiti vam korisnije odgovore. Ako tražite isečak koda, opišite tačno šta želite  i obavezno navedite programski jezik. Na primer, umesto opšteg zahteva poput „Generiši kod za petlju“, bolje je precizirati, kao što je „Generiši Python kod za ‘for’ petlju koja prolazi kroz listu i ispisuje svaki element“.

Kontekst je ključan: Ako tražite pomoć pri otklanjanju grešaka, pružite što više informacija kao što su : isečak koda o kojem je reč, punu poruku o grešci, ono što ste već pokušali, itd. Što je više informacija dostupno, to će ChatGPT moći preciznije usmeriti svoje odgovore i pružiti vam relevantne smernice za rešavanje specifičnog problema sa kojim se suočavate.

Formatiranje upita: Pravilno formatiranje vaših upita ChatGPT-u igra ključnu ulogu u dobijanju preciznih i relevantnih odgovora, posebno kada tražite isečke koda ili definicije funkcija. Ako tražite kod u određenom programskom jeziku, naglasite to u vašem upitu. Na primer, „Generiši JavaScript funkciju za…“ ili „Kako implementirati ovo u programskom jeziku C#?“ Postavite upit tako da odražava željeni rezultat. Na primer, ako tražite definiciju funkcije, upit može početi sa „Šta je…“, „Definiši…“, ili slično, u zavisnosti od konteksta.

Tražite objašnjenja: Ako ne razumete deo koda, bilo da je nešto što ste pronašli ili nešto što je model generisao, slobodno pitajte za objašnjenje. Ako vam je potrebno detaljno razjašnjenje, zatražite od ChatGPT-a da analizira kod liniju po liniju. Na primer, „Molim vas, razložite mi svaki korak u ovoj petlji u Pythonu.“ Ukoliko imate poteškoća sa razumevanjem određene sintakse, postavite pitanje o svrsi te sintakse. Na primer, „Koja je svrha ‘try’ i ‘except’ blokova u Pythonu?“

Resursi za učenje: Ako pokušavate da naučite novi programski jezik, ili da usavršite već postojeće znanje, možete pitati model da preporuči tutorijale, dokumentaciju ili druge resurse. Postavite precizna pitanja kako biste dobili relevantne preporuke. Na primer, umesto opšteg pitanja kao „Kako da učim Python?“ pitajte „Možete li preporučiti online tutorijale za početnike u Pythonu?“.  Ako ste početnik, zatražite resurse prilagođene početnicima. Ako ste već iskusni, pitajte za naprednije materijale kako biste usavršili svoje veštine .

Važno je napomenuti da iako ChatGPT u svom trenutnom stanju može pružiti pomoć u učenju programiranja i pisanju programa, njegovi odgovori možda neće uvek biti savršeni ili ažurni sa najnovijim verzijama ili najboljim praksama svakog jezika.  Ne postoje „posebne komande“ koje vam omogućavaju da kreirate kod sa ChatGPT-om, ali uz malo prakse naučićete koje vrste pitanja daju bolje rezultate.

 

Izvor: geeky-gadgets.comgeeksforgeeks.org

Podeli

cubes facebook icon cubes twitter icon cubes linkedin icon