JAVA - Spring & Hibernate kurs

255 lekcije


Java

Java OOP

Java advance

HTML

CSS

Database MySQL

Hibernate

Web application

CSS selectors, pseudo-class and pseudo elements

Na ovom predavanju biće detaljno objašnjena CSS sintaksa.  Css sintaksa se sastoji od:

selectora  -  tj targetiranje elemenata kome yelimo da dodelimo stil

tela  - definisano vitičastim zagradama u kome se piše stil definisan u paru PROPERTY : VALUE;

Na ovom predavanju će biti akcenat na SELEKTORIMA:

Da bismo selektovali odredjeni element u HTML kome želimo da pridružimo stil to možemo odraditi na nekoliko načina:

 1. univerzalni selektor    -  *
 2. TAG selektor
 3. CLASS selektor
 4. ID selektor

Selektovanje po dubini  - CHILD SELECTORS

 1. space
 2. >

SIBLING SELECTORS

 1. +  selektuje prvi sledeći element
 2. ~ selektuje sve posle selektovanog

 

PSEUDO KLASE:

 1. :after
 2. :before
 3. :hover
 4. :active
 5. :focus
 6. :first-of-type
 7. :last-of-type
 8. nth-of-type()

PSEUDO ELEMENTI:

 1. ::first-letter
 2. ::first-line

 

 

 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više