JAVA - Spring & Hibernate

239 lekcije


Java

Java advance

HTML

CSS

Database MySQL

Hibernate

Web application

Typography - CHALLANGE

Neophodno je pogledati video upustvo za rešavanje ovog zadatka. Potom skinuti materijala koji se nalazi u okviru ovog challeng-a. Nakon što skinete materijal otpakujte ga i kopirajte projekat u vaš folder za rad.

Pokrenite NetBeanse i izaberite opciju za otvaranje projekta. Iz foldera za rad izaberite HTML Typography - CHALLENGE i otvorite ga. U projektu postoji jedna HTML stranica challenge.html. Neophodno je da je otvorite dvoklikom mišom.

Vaš zadatak je da proučite sadržaj dokumenta. da shodno sadržaju popunite meta tagove. Da u tekstu prepoznate shodno vašoj interpretaciji HTML celine i da ih grupišete sa DIV tagom. Da prepoznate naslove i da samostalno odredite nivo tih naslova (h1 - h6). Da u tekstu prepoznate bitne reci i da ih istaknete (strong, em). Takodje, ukoliko smatrate da neki deo teksta treba samo vizuelno da se prikaze različito od drugog teksta iskoristite izučene tagove.

Obratite posebnu pažnju na ugnježdavanje (nested) tagova. Na kraju rada formatirajte tekst sa desni klik -> format.

Kada završite pogledajte sledece predavanje koje je jedno od rešenja za ovaj challenge.

Srećan rad !!!

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više