Frontend & WordPress kurs

263 lekcije


HTML

CSS

Responsive

javaScript

SASS Preprocesor

Wordpress CMS

Database SQL

Wordpress Custom Theme

XAMPP for WINDOWS

Program koji ćemo u radu instalirati je XAMPP( Cross Platform Apache MySQL PHP and Perl ). Kao što skraćenica kaže ovaj program je dostupan na svim platformama operativnih sistema.

Takodje za svaki operativni sistem postoji i posebna verzija:

  • LAMPP(Linux Apache MySQL PHP and PERL)
  • WAMPP(Windows Apache MySQL PHP and PERL)
  • MAMPP(Mac Apache MySQL PHP and PERL)

Da bi smo za Windows operativni sistem instalirali XAMPP neophodno je posetiti stranicu

https://www.apachefriends.org/index.html

i preuzeti XAMPP za WINDOWS.

Nakon toga dvoklikom pokrenuti instalacioni fajl i ispratiti instalaciju.

Ostatak podešavanja pogledajte u videu.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više