Frontend & WordPress kurs

263 lekcije


HTML

CSS

Responsive

javaScript

SASS Preprocesor

Wordpress CMS

Database SQL

Wordpress Custom Theme

Working environment - Mac OS X

Na ovom predavanju izvršićemo podešavanje razvojnog okruženja za  MAC OX operativni sistem. Za početak praćenja i rada na kursu potrebne su nam dve stvari:

  • WEB Pretraživač (browser) - Firefox, Chrome, Opera, Safari ...
  • Code editor (Netbeanse, Atom, Sublime text, Visual studio code...)

Za potrebe kursa koristićemo Firefox pretraživač i Netbeanse Apache code editor.

WEB pretraživač nam je neophodan da bismo mogli da vidimo rezultat rada tj koda koji pišemo, dok nam Code Editor omogućava brže pisanje koda, svodi nam greške na minimum dajući nam predloge za kod. Ukoliko dodje do greške dobijamo upozorenje da u kodu postoji greška.

Prvo ćemo instalirati WEB pretraživac - Firefox , a nakon toga Code editor - Apache NetBeanse . Nakon instaliranja pretraživača  Firefox, poseticemo zvaničnu stranicu netbeans-a na adresi https://netbeans.apache.org/ gde možete pronaći detalje vezane za editor.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više