Frontend & WordPress kurs

263 lekcije


HTML

CSS

Responsive

javaScript

SASS Preprocesor

Wordpress CMS

Database SQL

Wordpress Custom Theme

Working environment - LINUX

Na ovom predavanju izvršićemo podešavanje razvojnog okruženja za  Linux operativni sistem. Za početak praćenja i rada na kursu  potrebne su nam dve stvari:

  • WEB Pretraživač (browser) - Firefox, Chrome, Opera, Safari ...
  • Code editor (Netbeanse, Atom, Sublime text, Visual studio code...)

Za potrebe kursa koristićemo Firefox pretraživač i Netbeanse Apache code editor.

WEB pretraživač nam je neophodan da bismo mogli da vidimo rezultat rada tj koda koji pišemo, dok nam Code Editor omogućava brže pisanje koda, svodi nam greške na minimum dajući nam predloge za kod. Ukoliko dodje do greške dobijamo upozorenje da u kodu postoji greška.

Prvo ćemo instalirati WEB pretraživac - Firefox koristeci Ubuntu Software, a nakon toga Code editor - Apache NetBeanse 11. Nakon instaliranja pretraživača  Firefox, poseticemo zvaničnu stranicu netbeans-a na adresi https://netbeans.apache.org/ i kliknuti na opciju za DOWNLOAD. Za instalaciju nam je neophodno da imamo instaliranu Java JDK 8. Da bismo to odradili neophodno je da otvorimo terminal i unesemo komandu

sudo apt install openjdk-8-jdk

i pritisnemo ENTER. Nakon instalacije Java JDK 8,  preko Ubuntu Software instaliraćemo i Apache Netbeanse 11.

Sa ovim je naše radno okruženj podešeno i mozemo da počnemo sa radom.

 

 

 

 

 

 

 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više