WordPress kurs

95 lekcije


Wordpress CMS

Database - SQL

WordPress - Custom Theme

XAMPP for Linux

Program koji ćemo u radu instalirati je XAMPP( Cross Platform Apache MySQL PHP and Perl ). Kao što skraćenica kaže ovaj program je dostupan na svim platformama operativnih sistema.

Takodje za svaki operativni sistem postoji i posebna verzija:

  • LAMPP(Linux Apache MySQL PHP and PERL)
  • WAMPP(Windows Apache MySQL PHP and PERL)
  • MAMPP(Mac Apache MySQL PHP and PERL)

Da bi smo za Linux operativni sistem instalirali XAMPP neophodno je posetiti stranicu

https://www.apachefriends.org/index.html

i preuzeti XAMPP za Linux

potom pokrenite terminal i pozicionirajte se u Downloads Folder

cd Downloads

Nakon toga je neophodno da omogućimo da instalacija bude izvrsna tako sto ćemo uneti sledeću komandu

chmod 755 [package name]

Primer

chmod 755 xampp-linux-x64-7.3.10-0-instaler.run

Zatim da pokrenemo instalaciju

sudo ./[package-name]

Primer

sudo  ./xampp-linux-x64-7.3.10-0-instaler.run

I nakon toga ce se zapoceti instalacija gde je neophodno ispratiti grafički interfejs.Nakon zavrsetka instalacije pokrenuce se graficki interfejs kao na slici

Nakon toga je neophodno kliknuti na karticu manage Servers i dobicemo prikaz kao na slici

i nakon togaa pokrenuti MySQL i Apache.

Da bi smo proverili da li sve lepo radi neophodno je otvoriti brouzer i u adres bar uneti termin

localhost

nakon toga atreba u brauzeru da dobijemo sledeci prikaz

PROVERA BAZE PODATAKA

U brouzeru u adres baru unesite

localhost/phpmyadmin

Treba da dobijete sledeci ekran

I na ovaj nacin smo proverili sa je sve lepo instalirano.

Ukoliko zatvorite XAMPP na linux-u ne postoji ikonica kojom biste pokrenuli XAMPP. Da biste ga ponovo pokrenuli neophodno je da otvorite terminal

 

i unesete sledece komande.

 

cd
cd /opt/lampp

ls

i kada izlistate sve sta se nalazi u folderu lampp treba da pronadjete manager-linux-x64.run

i nakon toga da okrenete komandu

sudo ./manager-linux-x64.run

I pokrenucete graficki interfejs za XAMPP

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više