Kurs JAVA programiranja

Kurs JAVA programiranja obuhvata intenzivnu obuku Jave i praktičan rad na razvoju softverskog rešenja koristeći programski jezik Java

Kurs JAVA programiranja
5.0 od ukupno 64
Kurs JAVA programiranja
  • Web
  • HTML
  • Java
  • REST api
  • SOAP api
  • OOP
  • WEB servisi

Kurs JAVA programiranja

Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic

instruktor

Aleksandar, inženjer računarske tehnike i informatike i bivši oficir Vojske Srbije, predavač na kursu Web programiranja u Cubes IT školi. Poslom PHP programera se bavi još od 2008. godine i studentskih dana. Nakon fakulteta postaje deo Ministrastva Odbrane i radi na razvoju informacionih sistema. Aleksandar je bio i deo tima kompanije Performance Technologies, a 2015. godine postaje član našeg tima i prenosi sve svoje znanje i iskustvo na svoje polaznike. Danas radi na poziciji vođe WEB tima u Cubes d.o.o. i predavača u Cubes IT Centru. Voli da predaje i veruje da je moguće objasniti čak i najsloženije teme na jednostavan, jasan način, koji n

Marko Dragonjić

Marko Dragonjić

instruktor

Marko, diplomirani inženjer računarske tehnike i informatike, započeo je svoju karijeru 2009 godine. Nakon završene Vojne akademije, kao posvećeni oficir i programer, radio je na razvoju i održavanju informacionih sistema za potrebe Ministarstva odbrane. Karijeru je nastavio u kompaniji Code Synapsis, a nakon toga prelazi u Cubes d.o.o., gde radi kao Team lead Mobile tima  i kao predavač Android kursa. Predavač sa šriokim spektrom znanja u tehnologijama: Java, JSF, JSP, ORACLE, ANDROID, SWIFT, iOS i sa velikim brojem uspešnih projekata iza sebe poput online banke, aplikacije za revizorsku kuću, socijalnu aplikaciju za povezivanje tenisera i r

Sadržaj kursa
Kurs JAVA programiranja

POGLAVLJE 01 - JAVA basic

U ovom poglavlju polaznici se upoznaju sa osnovama Java programskog jezika. Cilj je savladavanje sintakse programskog jezika, tipova podataka, kondicionala, petlji...

POGLAVLJE 02 - JAVA advance

Cilj ovog dela kursa jeste da upozna polaznika sa naprednijim konceptima programiranja. Akcenat se stavlja na Objektno Orijentisanom Programiranju (OOP). Obrađuju se i teme kao što su višenitno programiranje, strukture podataka, networking...

POGLAVLJE 03 - Projekat 1 - mentorski rad

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora raditi zajedno na realnom projektu kao tim.

POGLAVLJE 04 - HTML&CSS

HTML je programski jezik koji nam omogućava da prezentujemo informacije i sadržaj na Internetu. Na ovom delu kursa ce polaznici steći znanja o pravilnom organizovanju sadržaja i građenju Web stranice. Gradićete Web stranicu popunjavajući ih sadržajem u vidu teksta, slika, linkova.… HTML celina obuhvata sledeće teme: uvod u Web, rad sa tekstom, rad sa slikama, rad sa linkovima, rad sa tabelama, rad sa listama, rad sa formama, HTML 5 i HTML 5 elementi.

POGLAVLJE 05 - Uvod u baze podataka kroz MySQL

Polaznici kursa se upoznaju sa bazama podataka. Šta je relaciona baza podataka i čemu služi. Šta su tabele, indeksi, referencijalni integritet, da koriste SQL za osnovne operacije nad bazama podataka i da koriste MySQL bazu podataka kroz programski jezik PHP.

POGLAVLJE 06 - SPRING Framework

Spring Framework je Java platforma koja pruža veliki broj opcija i olakšava razvoj složenih Java aplikacija. Najbitnije aspekti Spring-a su Dependency Injection i Inversion of Control.

POGLAVLJE 07 - Hibernate

Hibernate je JAVA alat za objektno-relaciono mapiranje u Java programskom jeziku. Njegov primarni zadatak je mapiranje Java klasa u tabele baze podataka i mapiranje Java tipova podataka u SQL tipove podataka.

POGLAVLJE 08 - Projekat 2 - mentorski rad

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora raditi zajedno na realnom projektu kao tim.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

Junior Java Developer - Jaggaer

Link do oglasa

Java Backend Developer - Dib Services Balkan

Link do oglasa

Java Developer - Addiko Bank a.d.

Link do oglasa

JAVA DEVELOPER - TIAC

Link do oglasa

Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme. Sledeći semestar je mart 2020. godine

Molimo vas koristite Vaše pravo ime i prezime
Broj telefona na koji možemo da vas kontaktiramo
Vaša email adresa za verifikaciju naloga
Ukoliko imate upišite promo kod
Uslovima korišćenja

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više