Kurs JAVA programiranja

Kurs Java programiranja obuhvata intenzivnu školu Jave i praktičan rad na razvoju softverskog rešenja koristeći programski jezik Java

  • Web
  • HTML
  • Java
  • REST api
  • SOAP api
  • OOP
  • WEB servisi

Kurs JAVA programiranja

Marko Dragonjić

Marko Dragonjić

instruktor

Marko, diplomirani inžinjer računarske tehnike i informatike započeo je svoju karijeru 2009 godine. Nakon završene Vojne akademije, kao posvećeni oficir i programer, radio je na razvoju i održavanju informacionih sistema za potrebe Ministarstva odbrane. Nakon 6 godine nastavlja karijeru u firmi Code Synapsis, a nakon toga prelazi u Cubes gde vodi mobile tim

Sadržaj kursa
Kurs JAVA programiranja

POGLAVLJE 01 - JAVA Refresher

U ovom poglavlju polaznici se upoznaju sa osnovim konceptima programiranja, objektno-orijentisanim programiranjem i svim mogućnostima koje ono pruža.

POGLAVLJE 02 - Uvod u JAVA EE

Cilj ovog dela kursa  jeste da upozna polaznika sa web standardima, konceptima, šta je API i šta su servisi.

POGLAVLJE 03 - JAVA Web aplikacije i Servleti

Šta je HTTP a šta HTTPS, šta su JAVA servlet klase i kako se one mapiraju na URL, životni vek servleta, CDI managed bean-ovi i još mnogo toga očekuje polaznike u ovom delu kursa.

POGLAVLJE 04 - SOAP servisi i JAX-WS API

Polaznici kursa se upoznaju SOAP servisima, JAX-WS API-ijem i web servis klijentima.

POGLAVLJE 05 - REST servisi i JAX-RS API

Polaznici kursa se upoznaju REST servisima, JAX-RS API-ijem i na koji način je najbolje korisiti ove servise.

POGLAVLJE 06 - EJB

Enterprise JavaBeans predstavlja jedno od najbitnijih celina na kursu i obuhvata detaljno proučavanje EJB komponenti i EJB business metoda, kao i EJB life cycle i  asinhrone EJB operacije.

POGLAVLJE 07 - Persistence i JPA entiti

Ovo poglavlje obuhvata JPA entitete, Object-Relational Mappings (ORM), entity manager, conversions, validations, and key generation, kao i kreiranje i izvršavanje JPQL izraza.

POGLAVLJE 08 - JAVA Web aplikacije i JavaServer Faces

Takođe jedno od bitnih poglavlja kursa koje će vas upoznati sa JavaServer Faces tehnologijom, UI komponentama, Expression Language...

POGLAVLJE 09 - Napredni JAVA koncepti

U ovom delu produbljuju se znanja iz svih prethodno navedenih poglavlja i sklapaju u jednu celinu.

POGLAVLJE 10 - Projekat - mentorski rad

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora raditi zajedno na realnom projektu kao tim.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

Kompanija: Mintra Group - Java Developer

Link do oglasa

Kompanija: Zuhlke Engineering d.o.o. - Internship - Java / .NET (C#)

Link do oglasa

Kompanija: Zuhlke Engineering d.o.o. - Software Engineer (Java)

Link do oglasa

Kompanija: Business Outsourcing Services d.o.o. - Full Stack Java Developer

Link do oglasa

Kompanija: Prodyna - Proffesional Java Developer

Link do oglasa

Kompanija: Mangonel d.o.o. - Java & Web Internship

Link do oglasa