Android kurs

186 lekcije


Java

Java Advance

Scanner

Klasa Scanner se nalazi u javinom java.util  paketu. Da bismo mogli da koristimo Scanner klasu, potrebno je da kreiramo objekat koristeći jedan od raspoloživih konstruktora. Pomoću nje možemo da vršimo unos podataka preko konzole, a jedna od najčešće korišćenih metoda je nextInt() koja nam služi da unesemo int vrednost.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više