Android kurs

186 lekcije


Java

Java Advance

Binarni operatori

Binarne operatore koristimo kako bismo radili sa bitovima nekog broja. Ove operatore možemo da koristimo nad integrisanim primitivnim tipovima kao što su char, short, int... Operatori koji se najčešće koriste kada hoćemo da radimo a bitovima su  I (ili), & (i), ^ (XOR), ~ (komplement), >> , <<.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više