Android kurs

186 lekcije


Java

Java Advance

Relacioni, logički i operatori dodeljivanja vrednosti

Relacioni operatori nam omogućavaju da pomoću njih vršimo poređenje vrednosti. Operatori za poređenje u Java programskom jeziku su == , != , > , < , >= , <=.

Logički operatori u Javi su && , || i !. Pomoću njih vršimo osnovne logičke operacije. 

Operatori za dodeljivanje vrednosti su = , += , -= , %= , /+, *= 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više