Android kurs

186 lekcije


Java

Java Advance

Aritmetički operatori

Operatore u Java programskom jeziku možemo podeliti u nekoliko grupa. To su aritmetički, relacioni, logički binarni i operatori dodeljivanja vrednosti.

Aritmetički operatori su + , - , * , / , % , ++ i --. Pomoću ovih operatora možemo da vršimo osnovne aritmetičke operacija. U kombinaciji sa tipovima podataka koji nisu primitivni, možemo da vršimo i neke druge operacije. Primer je konkatenacija stringova...

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više