PHP - Kurs Web programiranja

Molimo Vas da popunite formu sa Vašim podacima

  Lični podaci
 • Godina rođenja
 • Mesto prebivališta
 • Bračno stanje
 • Link do Vašeg linkedin profila. Ostavite prazno polje ukoliko nemate profil

 • NAZIV KURSA DAN u NEDELJI TERMIN CENA POPUST 30% 12 RATA
  Digitalni marketing Sreda, Petak od 09:30
  do 12:30h
  650e 450e 75e
  6 rata
 • Zainteresovan/a sam za sledeće kurseve:
 • Željeni termin nastave
 • Obrazovanje
 • Fakultet (pun naziv fakulteta i grad). Ostavite prazno polje ukoliko ne pohađate/niste završili fakultet
 • Koliko godina ste pohađali/pohađate fakultet
 • Smer na fakultetu. Ostavite prazno polje ukoliko ne pohađate/niste završili fakultet
 • Prosek tokom školovanja
 • Poznavanje stranih jezika
 • Poznavanje stranog jezika 1
 • Poznavanje stranog jezika 2
 • Zaposlenje
 • Zaposlen/a
 • Pozicija na kojoj radim. Ostavite prazno polje ukoliko nista zaposleni
 • Dodatne napomene
 • Dodatne napomene (srednja škola, fakultet, predmeti bliski informatici, projekti, prethodna iskustva...)
 • Za vas sam saznao...