Kurs C# & .NET programiranja

Kurs C# & .NET programiranja vam nudi savršen koncept obrazovanja i praktične obuke koja vam je potrebna da postanete uspešan C# i .NET programer

Kurs C# & .NET programiranja
5.0 od ukupno 40
Kurs C# & .NET programiranja
  • HTML
  • JavaScript
  • SQL
  • Baze podataka
  • Angular
  • C#
  • .NET
  • Windows

Kurs C# & .NET programiranja

Sadržaj kursa
Kurs C# & .NET programiranja

POGLAVLJE 01 - HTML5 i CSS3

Polaznici kursa se uvode u web programiranje. Ovaj deo kursa obično se naziva Front-End i tokom ovog dela kursa polaznici uče front-end tehnologije, HTML i CSS.

POGLAVLJE 02 - Java Script, jQuery

JavaScript je programski jezik čije se komande izvršavaju u browseru
(pregledaču). Pored HTML i CSS, smatra se najosnovnijom veštinom u web programiranju. JavaScript omogućava da stvari postanu dinamične - da se pokreću. Cilj ovog dela kursa  je da vam pruži osnovna znanja i praktičnu primenu u korišćenju JavaScripta.

POGLAVLJE 03 - Bootstrap

U ovom delu kursa upoznaćete se sa osnovama responsive koncepta,odnosno kako da izradite Web stranicu koja je prilagođena prikazu na različitim uređajima (od mobilnih telefona preko tableta do desktop računara). U ovom poglavlju polaznici kursa uče o RESPONSIVE konceptu, grid sistemu, media queries i BOOTSTRAP-u.

POGLAVLJE 04 - Angular JS

Angular JS  je JavaScript framework koji služi za pravljenje dinamičkih web i mobilnih aplikacija. Napravljen je od strane programera iz Google-a. Najpre su ga kreirali za sopstvene potrebe, a kasnije, kada su uvideli da može biti koristan i drugima, podelili su znanje sa ostatkom sveta.

Angular nam omogućava da pravimo dobro struktuirane, tipizirane (upotrebom TypeScript-a), aplikacije koje su lake za testiranje i održavanje.

POGLAVLJE 05 - Visual Studio razvojni alat

U ovom poglavlju obuhvaćen je ALM system, GIT i TFS, kao i svi ostali koncepti kreiranja i vođenja projekta.

POGLAVLJE 06 - ASP.NET MVC

Polaznici kursa u ovom poglavlju uče o MVC dizajn paternu, o razvoju konkretne web aplikacije kroz realne primere i rade na primerima koji po prvi put povezuju znanja iz svih prethodnih poglavlja kursa.

POGLAVLJE 07 - Baze podataka - SQL

Polaznici kursa se upoznaju sa bazama podataka. Šta je relaciona baza podataka i čemu služi. Šta su tabele, indeksi, referencijalni integritet, da koriste SQL za osnovne operacije nad bazama podataka i da koriste MySQL bazu podataka kroz ASP.NET.

POGLAVLJE 08 - Prvi projekat

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora izraditi svoj prvi web projekat. Radi se o kompletnom web projektu, od izrade baze podataka, kodiranja dizajna u "responsive" HTML stranice, izrade CMS-a i uvezivanje i postavljanje sajta na internet.

POGLAVLJE 09 - C# programski jezik

Polaznici u ovom poglavlju izučavaju šta je objektno-orijentisano programiranje, šta su metode, atributi, izuzeci (exceptions), šta je monitoring aplikacije. Nakon toga rade sa type-safe kolekcijama i povezuju svoj kod sa realnom SQL bazom podataka.

POGLAVLJE 10 - WEB servisi

Ovo je vrlo važna oblast u web pogramiranju. WEB servisi predstavljaju spregu između dve nezavisne platforme i dva nezavisna sistema i omogućavaju njihovu komunikaciju. Polaznici kursa će kreirati svoje i koristiti već gotove servise drugih programera (sistema).

POGLAVLJE 11 - Mentorski projekat

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora raditi zajedno na testnom projektu kao tim.

Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme. Sledeći semestar je mart 2020. godine

Molimo vas koristite Vaše pravo ime i prezime
Broj telefona na koji možemo da vas kontaktiramo
Vaša email adresa za verifikaciju naloga
Ukoliko imate upišite promo kod
Uslovima korišćenja

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više