Šta znači skraćenica CV?

Možete odmah preskočiti tekst i krenuti sa generisanjem svog CV-a klikom na link CV generator, ali je naša preporuka da ipak pročitate tekst na ovoj stranici da biste efikasnije popunili svoje podakte.

CV (latinski Curriculum Vitae) ili biografija daje pregled života osobe i njenih kvalifikacija. U mnogim zemljama, pa i našoj, biografija je prvo preko čega se poslodavac upoznaje sa vama.

Najbitnija stavka koju trebate znati

Kako teče proces odabira kandidata i kako se donosi odluka da li će Vas pozvati na razgovor za posao ili volontiranje?

 • 1. Vi pošaljete CV koji pročita neko čiji je zadatak da odgovori da je primljen CV i da uradi prvi filter po principu ima/nema fakultet, godine staža/iskustva, zna PHP/HTML, tj. zna da kroji/šije i sl. prema onome što se traži u oglasu za posao. Znači njegov posao je da od 100 poslatih CV-eva svede na 20/30.
 • 2. Spisak odabranih CV-eva šalje tehničkom licu koje pregleda ostatak i bira njih nekoliko (10-ak) koje će pozvati telefonom i obaviti kratki intervju telefonom.
 • 3. Ovaj korak negde postoji negde ne. Tehničko lice poziva kandidata telefonom i usmeno izvrši tehnički intervju postavljajući nekoliko pitanja (obično 2,3) da bi proverio da se neko nije lažno predstavio u CV-u.
 • 4. Nakon koraka 3, odnosno ako ne postoji korak 3 onda već u koraku 2, tehničko lice bira uži spisak 3 do 5 kandidata i poziva ih na tehnički intervju koji će se održati u prostojama posladavca.
  Ovde je to što trebate znati. Tehničko lice odvaja za svaki CV do 1 minut da pregleda taj CV. To vreme može biti i kraće. Vreme je kratko iz razloga što ta osoba već ima svoje obaveze i da mu je pregledanje CV-a praktično "nametnuto" i da on/ona nema vremena za toliki broj kandidata. Zato se Vi sada stavite poziciju tog tehničkog lica, odvojite 1 minut i pročitajte svoj CV i pokušajte da kroz taj 1 minut ubedite sebe da je to baš taj CV, tj. da ste Vi baš ta osoba koja odgovara toj firmi. Zato se vi potrudite da Vaš CV ne bude duži od 2 stranice i da u te dve stranice ponudite baš ono sto se traži.

Kako napisati dobar CV?

Forma CV-a

Preporučljivo je da CV ne prelazi dužinu od jedne strane A4 formata, osim ako nemate bogato radno iskustvo ili konkurišete za radno mesto, gde je potreban opširniji CV. Prilikom pisanja CV-a, koristite neki od ozbiljnijih fontova: Times New Roman, Calibri, Arial ili Tahoma. Veličina fonta treba da bude od 10 do 12 u zavisnosti od vrste fonta, ali nikako preko 12, jer prevelika slova ostavljaju loš utisak.

Kako bi ste izbegli da Vaš CV deluje neozbiljno i nepregledno pridržavajte se sledećih pravila:

 • Tokom pisanja CV-a uvek koristite jedan font;
 • Nemojte pisati CV samo sa velikim slovima;
 • Nemojte menjati boju slova (standardna crna je dobar izbor);
 • Nemojte previše koristiti iskošene i podvučene reči;
 • Nemojte koristiti c, dj, s i z umesto č, ć, đ, š i đ;
 • Obratite pažnju na pravopis.

Lični podaci

Ovde je potrebno uneti ime, prezime, vaše kontakt podatke (adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu). Fotografija nije obavezna, ali je poželjno da je unesete, pogotovo ako poslodavac ima kontakt sa više kandidata. Iz istog razloga mnogi poslodavci i traže da fotografija bude deo CV-ja. Fotografija treba da bude veličine kao fotografija iz lične karte i nikako nemojte stavljati fotografiju na kojoj izgledate neozbiljno, jer treba da ostavite pozitivan prvi utisak.

Obrazovanje

U ovom delu treba da navedete koju ste srednju školu i fakultet završili. Naravno upišite i koji je smer u pitanju, kao i mesto, gde se nalazi srednja škola i/ili fakultet. Navodi se prvo najskorije obrazovanje koje ste stekli, pa ako imate, na primer: master ili magister, prvo to navedite. Prosek navedite samo ako prelazi 8,00.

Radno iskustvo

Ovde navedite firme u kojoj ste radili, period zaposlenja i radno mesto na kojima ste radili. Obavezno navedite i poslove koje ste obavljali, a koji nisu u opisu radnog mesta. Poslove, koji nisu relevantni za radno mesto na koje konkurišete, ne morate dodatno opisivati, već ih samo navedite. Kao i kod obrazovanja i ovde pišite prvo najskorije zaposlenje.

Poznavanje jezika

Navedite sve jezike koje znate i naglasite koji je Vaš nivo znanja (osnovni, srednji, odlični). Obavezno budite iskreni, jer poslodavac lako može da proveri Vaše tvrdnje.

Poznavanje rada na računaru

U ovom delu navedite sve programe koje znate da koristite. Budite realni, jer kao i jezik, poslodavac lako može da se proveri Vaš nivo znanja.

Kursevi i seminari

Ukoliko ste učestvovali na nekom seminaru ili ste pohađali neki kurs obavezno navedite. Sebe treba da predstavite kao osobu koja želi da uči i da se usavršava. Ako nemate radno iskustvo ovom delu bi trebali da posvetite više pažnje.

Veštine i sposobnosti

Ovde navedite za šta ste sposobni i veštine koje znate. Obavezno navedite da li imate položenu vozačku dozvolu.

Za Vas smo obezbedili generator CV-a. Unesite svoje podatke i kreirajte PDF verziju svog emaila. Kliknite ovde za CV generator

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više