Software QA kurs (TESTER)

Radom u Jira i Redmine, sa GUI komponentama i Junit-om, naučite manuelno i automatsko testiranje, Selenium WebDriver, Javu i MySQL

Software QA kurs (TESTER)
4.5 od ukupno 58
Software QA kurs (TESTER)
  • Web
  • HTML
  • CSS
  • Jira
  • Redmine
  • Manuelno testiranje
  • Automatsko testiranje
  • Selenium web driver

Software QA kurs programiranja (TESTER)

Milomir Dragović

Milomir Dragović

instruktor

Milomir ima višegodišnje iskustvo u razvoju i testiranju softvera. Poslednje 2 godine je aktivan predavač u Cubes školi primarno na QA kursu. Interesovanja mu pokrivaju čitavu oblast razvoja softvera (Front-End, Back-End, QA i Dev-Ops tehnologije). Prošao je kako kroz formalno tako i kroz neformalno obrazovanje u vidu različitih kurseva. Iskustvo je sticao radom u firmama različitih nivoa, od Startup-a preko srednjih firmi do korporacija. Iskustvo rada u svim oblastima razvoja softvera mu daje odličnu poziciju da sagleda važnost testiranja i postavljanja procesa za razvoj softvera u cilju unapređenja kvaliteta razvijanog proizvoda.

 
Sadržaj kursa
Software QA kurs (TESTER)

POGLAVLJE 01 - Manuelno testiranje - UVOD

Polaznici se upoznaju sa ciklusom stvaranja jednog web sajta i ulozi QA Testera, vrstama QA testova i vrstama manuelnog testiranja. Na kraju ove sesije polaznici ce imati uvid u to kako funkcionise razvoj jednog web sajta "od nule do krajnjeg proizvoda" i gde se tu nalazi QA i koja je uloga testera.

POGLAVLJE 02 - Ticketing sistemi

Polaznici se upoznaju sa "ticketing" sistemima u testiranju, prolazeći kroz sve funkcionalnosti alata za pracenje u testiranju kao što su Jira i Redmine. Takođe u ovom poglavlju obrađeni su i alati za generisanje test scenarija i "test cases-a" za testiranje (Testlodge). Na kraju ove sesije polaznici ce imati uvid u rad sa nekim od navedenih alata za praćenje testova i bagova. Takodje će saznati kako funkcionise relacija izmedju klijenata, QA testera, developera i drugih činioca razvoja software-a.

POGLAVLJE 03 - HTML/CSS

Cilj ovog dela kursa je mogućnost sticanja znanja o tehnologijama za izradu Web stranica kroz jezike HTML i CSS, nakon čega su polaznici sposobni da prepoznaju i primene HTML strukturu koja im je potrebna u primeni QA testova. U toku ovog dela kursa, osim teorijskog znanja, polaznici dobijaju i praktične zadatke koje samostalno rešavaju, stičući tako ne samo teorijska znaja već i praktična.

POGLAVLJE 04 - Praktični rad

Konkretno testiranje jednog web sajta. Primeri testova. Primeri grešaka. Za ovaj deo kursa polaznici će koristiti već postojeće portale Cubes-a i tako primeniti teorijski stečeno znanje na realnim sistemima koji su u upotrebi.

POGLAVLJE 05 - Automatsko testiranje - UVOD

Polaznici se upoznaju sa istorijom nastanka Selenium WebDrivera i njegovom arhitekturom. Polaznicima se objašnjava kako da podese Eclipse razvojno okruženje i prateće biblioteke za pisanje WebDriver skripti.

POGLAVLJE 06 - Uvod u Java objektno orijentisano programiranje

Polaznici se upoznaju sa osnovnim konceptima Java objektno orijentisanog programiranja. Objašnjavaju se pojmovi klase, objekta, metode, atributa, nasleđivanja, interfejsa, kontrole toka izvršavanja programa (if, else, switch, for, while petlje).

POGLAVLJE 07 - SQL - Uvod u baze podataka kroz MySQL

Polaznici kursa se upoznaju sa bazama podataka.

POGLAVLJE 08 - Lokatori

Polaznici pišu prvi jednostavan WebDriver program. Objašnjavaju se različite tehnike nalaženja elemenata na web aplikaciji kao što su: id, xpath, className, tagName, linkText, partialLinkText, cssSelector.

POGLAVLJE 09 - Tipovi čekanja

Polaznici se upoznaju sa značajem sinhronizacije prilikom pisanja WebDriver skripti.

POGLAVLJE 10 - Rad sa GUI komponentama

Polaznicima se objašnjava kako da rade sa combo boxes, check boxes, radio buttons, selekcijom i deselekcijom komponeti.

POGLAVLJE 11 - Rad sa tabelama

Polaznici se upoznaju sa čitanjem podataka iz tabela. Ovde se ne misli na SQL tabele već na tabele koje se prikazuju unutar web aplikacije.

POGLAVLJE 12 - Junit

Polaznici se upoznaju sa Junit frameworkom. Objašnjavaju se Junit anotacije prilikom pisanja test metoda.
Nakon ovog poglavlja polaznici će znati kako da struktuiraju svoj test scenario koristeći Junit framework

POGLAVLJE 13 - Page Object Model (POM)

Polaznici se upoznaju sa POM paternom i njegovim značajem prilikom pisanja efektivnih test skripti.

POGLAVLJE 14 - Data Driven Testing (DDT)

Polaznici se upoznaju sa pojmom DDT i njegovim značajem u pisanju stabilnih test skripti.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

QA Automation Engineer - Grid Dynamics

Link do oglasa

QA Automation Engineer - Cramick IT

Link do oglasa

Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme. Sledeći semestar je mart 2020. godine

Molimo vas koristite Vaše pravo ime i prezime
Broj telefona na koji možemo da vas kontaktiramo
Vaša email adresa za verifikaciju naloga
Ukoliko imate upišite promo kod
Uslovima korišćenja

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više